Клиники

ИСУЛ


Клиника по хирургия


Хирургични процедури извършвани в Клиника по хирургия:

В клиниката се извършват конвенционални и миниинвазивни (лапароскопски и ендоскопски) процедури.

Конвенционални хирургични процедури:

Хирургия на гастроезофагеалната връзка и стомаха 

 • доброкачествени тумори; 
 • хирургия на стомашна язва 
 • хирургия на стомашния рак (карцином); 
 • хирургия на редки стомашни тумори „невроендокринни, гастроинтестинални стромални тумори и др.); 
 Хирургия на дуоденума (дванадесетопръстника): 

 • хирургия на дуоденална язва 
 • тумори на дуоденума; 
 Хирургия на тънкото черво: 

 • тумори на тънкото черво; 
 • дивертикули и тумори на тънкото черво; 
 • болест на Крон; Хирургия на дебелото черво и ректума: 
 • доброкачествени тумори и полипи на дебелото черво; 
 • колоректален карцином; 
 • болест на Крон и улцерозен колит 
 • операции за усложнена и неусложнена дивертикулоза на дебелото черво; 
 • хирургия на апендикса – остър, хроничен апендисит, тумори на апендикса;

Хирургия на ануса и перианалното пространство: 

 • анални фисури; 
 • перианални фистули – операция на Ionescu, LIFT (Ligation of Intershincteric Fystula Tract), използване на биологични лепила; 
 • перианални абсцеси; 
 • операции при пилонидални синуси и кисти; 
 • хемороиди – конвенционални операции, операция на Longo (с механичен ушивател); 
Жлъчночернодробна хирургия: 

 • операции за жлъчнокаменна болест; 
 • операции за камъни в жлъчните пътища; 
 • операции за доброкачествени стеснения на жлъчните пътища – операции на Hepp-Coinaud, Seypol;
 • операции за тумори на жлъчния мехур и жлъчните пътища; 
 • операции за кисти на черния дроб; 
 • операции за кучешка тения (ехинокок); 
 • операции за доброкачествени и злокачествени тумори на черния дроб;

Хирургия на панкреаса: 

 • операции при хроничен панкреатит – операции на Partington-Rochelle, Beger, Frey, Izbicki; 
 • операции за кисти и псевдокисти на панкреаса; 
 • операции за доброкачествени, гранични и злокачествени тумори на панкреаса – операция на Whipple, Traverso-Longmire, левостранни резекции на панкреаса; 

Хирургия на слезката: 

 • Спленектомия; 
 • Частични резекции на слезката; 

Хирургия на ретроперитонеалното пространство: 

 • Ретроперитонеални тумори и кисти. 

 Хирургия на млечната жлеза: 

 • Доброкачествени състояния и доброкачествени тумори; 
 • Хирургия на рака на млечната жлеза; 
 • Сентинелна лимфна биопсия; 
 • IORT/ИОРТ (интраоперативна радиотерапия); 

Хирургия на предната коремна стена: 

 • операции при слабинни хернии; 
 • операции при първични хернии на предната коремна стена – пъпни, епигастрални, лумбални, Шпигелови хернии; 
 • операции при постоперативни хернии;
 • операции при комплексни хернии на предната коремна стена – TAR (Transverse Abdominal muscule Resection); 
 • операции за премахване на „мастна престилка“, абдоминопластика (Tummy Thuck); 

Дерматохирургия: 

 • операции за доброкачествени и злокачествени тумори на кожата; 
 • комплексна хирургия на злокачествения меланом; 
 • сентинелна лимфна биопсия; 
 • радикална аксиларна и ингвинална лимфна дисекция, включително и с ендоскопски подход;

Лапароскопски хирургични процедури, включително и с използване на 3D визуализация:

 • хирургия на гастроезофагеалната връзка – операции за ГЕРБ (гастроезофагеална рефлуксна болест), хиатални и други диафрагмални хернии – операция на Nissen, Dor, Hill; 
 • лапароскопски резекции за доброкачествени, гранично злокачествени и редки стомашни тумори;
 • бариатрична и метаболитна хирургия (хирургия на патологичното затлъстяване и диабета) – стомашна ръкавна (Sleeve) резекция, стомашен байпас; 
 • лапароскопски операции при перфорирала стомашна или дуоденална язва;
 • лапароскопски резекции на доброкачествени и редки дуоденални тумори;
 • лапароскопско лечение на жлъчнокаменната болест – лапароскопска холецистектомия лапароскопско лечение на камъните на жлъчните пътища; 
 • лапароскопски резекции на тънко черво за тумори, дивертикули, съдови малформации, болест на Крон; 
 • лапароскопски операции при дивертикулоза и дивертикулит; 
 • лапароскопски операции при възпалителни чревни заболявания – болест на крон и улцерозен колит;
 • лапароскопски операции на дебело черво и ректум при колоректален карцином; 
 • лапароскопско лечение на „ниския“ ректален карцином със запазване на ануса; 
 • съвременни методики за лечение на ректалния карцином – трансанална тотална мезоректална ексцизия (TaTME); 
 • лапароскопски операции за фамилна аденоматозна полипоза (ФАП) и улцерозен колит – лапароскопска ресторативна проктоколектомия с формиране на J-пауч;
 • лапароскопска хирургия на черния дроб – резекция на доброкачествени и злокачествени тумори, лапароскопско лечение на кисти и кучешка тения (ехинокок);
 • лапароскопска апендектомия; - лапароскопска спленектомия; 
 • адреналектомия – лапароскопска и ретроперитонеоскопска;
 • лапароскопски операции през един порт – холецистектомия, апендектомия (SILS – Single Incision Laparoscopic Surgery); 
 • лапароскопско лечение на слабинни хернии – трансабдоминен (ТАРР) и екстраперитонеален (ТЕР, еТЕР) метод;
 • лапароскопско лечение на първичните и постоперативните хернии на предната коремна стена – IPOM, eTEP, TAR.

Ендоскопски хирургични процедури: 

 • трансанална ендоскопска микрохирургия (TEMS) на полипи, доброкачествени и ранни злокачествени тумори на ректума; 
 • THD - (Transanal Hemorrhoidal Desarterialisation – операция с Доплеров детектор);


Галерия