ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

_______________________________________________________________________________________________________

​         Публикувана 25 февруари 2016

_______________________________________________________________________________________________________

​         Публикувана 02 декември 2015

_______________________________________________________________________________________________________

​         Публикувана на 18 август 2015

_______________________________________________________________________________________________________

​         Публикувана на 13 август 2015

_______________________________________________________________________________________________________

​         Публикувана на 22 юли 2015

_______________________________________________________________________________________________________

​         Публикувана на 10 юли 2015

_______________________________________________________________________________________________________

​         Публикувана на 04 юни 2015

_______________________________________________________________________________________________________

​         Публикувана на 29 май 2015

_______________________________________________________________________________________________________

​         Публикувана на 20 март 2015

_______________________________________________________________________________________________________

​         Публикувана на 25 февруари 2015

_______________________________________________________________________________________________________

​         Публикувана на 16 февруари 2015

_______________________________________________________________________________________________________

​         Публикувана на 16 декември 2014

_______________________________________________________________________________________________________

​         Публикувана на 05 декември 2014

_______________________________________________________________________________________________________

​         Публикувана на 01 декември 2014

_______________________________________________________________________________________________________

 • "Доставка на оборудване и обзавеждане за Клиника по медицинска онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД"

​         Публикувана на 04 ноември 2014

 • Договор - 28.11.2014 (PDF формат на файла) повече>
 • Договор - 28.11.2014 (PDF формат на файла) повече>
 • Протокол от 21.11.2014 (PDF формат на файла) повече>
 • Публична покана (PDF формат на файла) повече>
 • Техническа спецификация (Excel формат на файла) повече>
 • Техническо предложение (Excel формат на файла) повече>
 • Документация (Word формат на файла) повече>
_______________________________________________________________________________________________________

 • "Доставка на медицински течен кислород и райски газ за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД  за срок от две години"

  Публикувана на 26 септември  2014
 • Документация (Word формат на файла) повече>
_______________________________________________________________________________________________________
 • Доставка на медицински  газове за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД за срок от две години по 4 обособени позиции"

  Публикувана на 26 август  2014
 • Документация (Word формат на файла) повече>
_______________________________________________________________________________________________________
 • Доставка на микропроцесорна платка за мобилен рентгенов апарат Libra, произведен от „Philips Healthcare”, ремонт и въвеждане в експлоатация на апарата, намиращ се в Kлиника по ортопедия и травматология  на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД"

  Публикувана на 30 юни  2014
 • Документация (Word формат на файла) повече>
_______________________________________________________________________________________________________
 • „Застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал на болнични заведения”за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД”

  Публикувана на 18 юни  2014
 • Документация (Word формат на файла) -повече>
_______________________________________________________________________________________________________
 • "Изготвяне на проектна документация за преустройство на съществуващи помещения за лъчетерапия с апарат РОКУС в помещения за инсталиране на линеен ускорител на територията на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД”

  Публикувана на 18 юни  2014
 • Документация (Word формат на файла) -повече>
_______________________________________________________________________________________________________
 • "Доставка на тонер касети съгласно спецификация за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД по две обособени позиции"

  Публикувана на 27 май  2014
 • Документация (Word формат на файла) повече>
 • Техническа спецификация (Excel формат на файла) повече>
 • Ценова оферта (Excel формат на файла) повече>
 • Разяснение (PDF формат на файла) повече>
_______________________________________________________________________________________________________
 • "Доставка на компресорно оборудване за сгъстен въздух, част от „Система медицински газове"

  Публикувана на 22 май  2014
 • Документация (Word формат на файла) повече>
 • Протокол (Word формат на файла) повече>
_______________________________________________________________________________________________________
 • „Доставка на резервни части за инжектор Vistron КT и инжектор  Spectris  Solaris Ep за МРТ, ремонт и въвеждане в експлоатация на апаратите, намиращи се в Kлиника по образна диагностика на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД"

  Публикувана на 19 май  2014
 • Документация (Word формат на файла) повече>
_______________________________________________________________________________________________________
 • „Сервизно обслужване на хемодиализни апарати модел Fresenius 4008S, намиращи се в  Клиника по хемодиализа на УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД, доставка на резервни части и ремонт,  за срок от 24 месеца”

  Публикувана на 19 май  2014
 • Документация (Word формат на файла) повече>
_______________________________________________________________________________________________________
 • "Доставка на компресорно оборудване за сгъстен въздух, част от „Система медицински газове"

  Публикувана на 28 април  2014
 • Документация (Word формат на файла) повече>>
 • Протокол (PDF формат на файла) повече>>
_______________________________________________________________________________________________________
„Сервизно обслужване на хемодиализни апарати модел Fresenius 4008S, намиращи се в  Клиника по хемодиализа на УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Публикувана на 22 април  2014
 • Документация (Word формат на файла) повече>>
 • Списък на апаратурата (Еxcel формат на файла) повече>>
 • „Доставка на захранващ модул за ехокардиограф  Philips iE 33, произведен от „Philips Healthcare”, ремонт и въвеждане в експлоатация на ултразвуковия апарат, намиращ се в Клиника по кардиология на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД"

  Публикувана на 10 април  2014
 • Документация (Word формат на файла) повече>>

 • „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM с национално покритие за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД ”

  Публикувана на 7 април  2014
 • Документация (Word формат на файла) повече>>
 • Протокол за класиране на участниците (PDF формат на файла) повече>>

 • "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД"

  Публикувана на 18 март  2014
 • Документация (Word формат на файла) повече>>
 • Протокол за класиране на участниците (PDF формат на файла) повече>>
  Публикуванo на 31 март 2014
__________________________________________________________________________________________
 • "Доставка на автоматизирана система за идентификация и определяне на антимикробната чувствителност на микроорганизмите за Лаборатория по вирусология и микробиология”

  Публикувана на 14 март  2014
 • Документация (Word формат на файла) повече>>
___________________________________________________________________________________________
 • Предоставяне на услуги във връзка с актуализиране и усъвършенстване на болничната информационна система Global Hospital  на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД за срок от 24 месеца"

  Публикувана на 14 март  2014
 • Документация (Word формат на файла) повече>>
_________________________________________________________________________________
 • Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на  климатични и вентилационни инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД, описани в Приложение№ 1

  "

  Публикувана на 26 февруари  2014
 • Документация (Word формат на файла) повече>>
 • Приложение 2 (Word формат на файла) повече>>
 • Протокол за класиране на допуснатите участници (PDF формат на файла) повече>>
  Публикуванo на 25 март 2014
____________________________________________________________________________________________
 • „Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване на УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ за срок от 24 месеца”
  - Публикувана на 16 декември 2013
  • Документация (Word формат на файла) - повече>>
  • Декларации (Word формат на файла) - повече>>
  • Разяснение (PDF формат на файла) - повече>>
   - Публикуванo на 20 декември 2013
  • Протокол за класиране на допуснатите участници (PDF формат на файла) - повече>>
   - Публикуванo на 7 февруари 2014
_________________________________________________________________________________
 • „Събиране, транспортиране и обезвреждане, чрез изгаряне в инсинератор на опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД”
  - Публикувана на 9 декември 2013
  • Документация (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка на резервни части - два броя лампи за светлинно табло на уредба за телегаматерапия „Рокус-М” в Клиника по лъчелечение, ремонт и въвеждане в експлоатация на апарата”
  - Публикувана на 5 декември 2013
  • Документация (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка на хирургични инструменти за неврохирургия за УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД”
  - Публикувана на 20 ноември 2013
  • Документация (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Абонаментно сервизно обслужване на компютърната техника, периферия, сървърна и мрежова инфраструктура и софтуерни системи на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД”
  - Публикувана на 10 октомври 2013
  • Документация (Word формат на файла) - повече>>
  • Приложение № 1 (Excel формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Преработка на колектори на отоплителната система в абонатната станция на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД”
  - Публикувана на 8 октомври 2013
  • Съдържание (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка на резервни части, ремонт и въвеждане в експлоатация на апаратурата по четири обособени позиции” Закрита!
  - Публикувана на 25 септември 2013
  • Обособена позиция № 1 – „Доставка на резервни части за глюкоанализатор GA2 в Клинична лаборатория, ремонт и въвеждане в експлоатация на апарата”.
  • Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части за ехограф ALOKA-SSD 5500 в Клиника по гостроентерология, ремонт и въвеждане в експлоатация на апарата”.
  • Обособена позиция № 3„Доставка на резервни части за диализни апарати „FRESENIUS 4008S” в Клиника по хемодиализа, ремонт и въвеждане в експлоатация на апарата”.
  • Обособена позиция № 4 „Доставка на резервни части за пневматична моторна система ELAN-E, производство на AESCULAP AG в Клиника по ортопедия и травматология, ремонт и въвеждане в експлоатация на апарата”
  • Указание (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Ремонт на каменна облицовка на централна сграда на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 17 септември 2013
  • Съдържание (Word формат на файла) - повече>>
  • КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА (Excel формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „ДОСТАВКА НА ХИРУРГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УМБАЛ„ЦАРИЦА ЙОАННА –ИСУЛ”ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 2 септември 2013
  • Съдържание (Word формат на файла) - повече>>
  • Техническа спецификация (Excel формат на файла) - повече>>
  • Техническо предложение (Excel формат на файла) - повече>>
  • Ценова оферта (Excel формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка на медицински газове за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 26 юли 2013
  • Съдържание (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Извършване на СМР на територията на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 26 юли 2013
  • Съдържание (Word формат на файла) - повече>>
  • КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА (Excel формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „ДОСТАВКА НА ХИРУРГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УМБАЛ„ЦАРИЦА ЙОАННА –ИСУЛ”ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 2 юли 2013
  • Съдържание (Word формат на файла) - повече>>
  • Техническа спецификация (Excel формат на файла) - повече>>
  • Техническо предложение (Excel формат на файла) - повече>>
  • Ценова оферта (Excel формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка на резервни части, ремонт и въвеждане в експлоатация на пътническа асансьорна уредба в Поликлиника на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”
  - Публикувана на 2 юли
  2013
  • Съдържание (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • Доставка на водна циркулираща помпа за миална дезинфекциозна машина CISA-155 произведена от CISA - Италия. Монтаж и пускане в експлоатация на машината Закрита!
  - Публикувана на 24 юни 2013
  • Съдържание (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • Застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал на болнични заведения” за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 24 юни 2013
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • Застраховане отговорността на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД за причинени вреди на пациенти в резултат на виновно неизпълнение на професионални задължения на медицинския персонал Закрита!
  - Публикувана на 21 юни 2013
  • УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАTA (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • Доставка на резервни части, ремонт и въвеждане в експлоатация за медицинска апаратура на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД по 2 /две/ обособени позиции Закрита!
  - Публикувана на 10 май 2013
  • Документация (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • Извършване на строително-ремонтни работи след смяна на външна дограма в Клиника по УНГ болести, Клиника по Неврохирургия, Клиника по Ортопедия и травматология, Еднодневна хирургия, Операционен блок и Административен блок на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
  - Публикувана на 25 април 2013
  • Документация (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • Изработка, доставка и монтаж на предпазни мрежи против насекоми Закрита!
  - Публикувана на 25 април 2013
  • Документация (Word формат на файла) - повече>>
  • Разяснение към документация (JPG формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка на индивидуални имобилизационни маски от нискотемпературна термопластика съгласно спецификация. Доставка на комплект тип L фиброкарбонови профили плюс скоби за фиксиране на имобилизационни маски за нуждите на Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 8 април 2013
  • Документация (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка на тонери съгласно спецификация за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 22 март 2013
  • Документация (Word формат на файла) - повече>>
  • Техническа спецификация (Excel формат на файла) - повече>>
  • Ценова оферта (Excel формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Извършване на строително-ремонтни работи за обособяване на техническо помещение, необходимо за поставяне на устройство за аварийно захранване /UPS/” Закрита!
  - Публикувана на 19 март 2013
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „1.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един брой система за аварийно захранване /UPS/ - 120 kvA, необходимa за обезпечаване на работния процес на линенен ускорител Clinac iX;
  2.Проектиране на силова и контролна електро инсталация и адаптиране към съществуващата такава за UPS - 120 kvA;
  3.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един брой UPS - 1 kvA, необходим за АВР 25А (автоматично включване на резервата) в МКТП 4 малкара, секция „Ниско напрежение”
  4.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един брой АВР 25А (автоматично включване на резервата);
  5.Проектиране на двустранно захранване на оперативни вериги за АВР и блокировки.”
  Закрита!
  - Публикувана на 19 март 2013
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Абонаментно сервизно обслужване на компютърната техника на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 13 март 2013
  • УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА (Word формат на файла) - повече>>
  • Приложение № 1 (Excel формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка на лекарствените продукти Ifosfamide -1000 mg. и Mitoxantrone - 20 mg. за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 31 януари 2013
  • Корекция (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Корекция в документацията на публична покана с наименование „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 2 януари 2013
  • Корекция (JPG формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM с национално покритие за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 19 декември 2012
  • УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА (Word формат на файла) - повече>>
  • Ценово предложение (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 19 декември 2012
  • УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Събиране, транспортиране и обезвреждане, чрез изгаряне в инсинератор на опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 12 декември 2012
  • УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка на охлаждащ вентилатор за гентри, 120 V - два комплекта, за скенер BIG RT 16 VISIOON + GEDELANPRO100 33 UPS, произведен от GEHC. Монтаж, калиброване и пускане в експлоатация на апарата” Закрита!
  - Публикувана на 28 ноември 2012
  • УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични и вентилационни инсталации” Закрита!
  - Публикувана на 7 ноември 2012
  • УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА (Word формат на файла) - повече>>
  • Приложение 1 (Word формат на файла) - повече>>
  • Приложение 2 (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка на диазотен оксид „Райски газ” за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД Закрита!
  - Публикувана на 5 ноември 2012
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка на водна циркулираща помпа за миялна дезинфекциозна машина CISA-155 произведена от CISA- Италия. Монтаж и пускане в експлоатация на машината. Закрита!
  - Публикувана на 10 октомври 2012
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка на следящо входното напрежение реле, силово реле на модула и платка регулатор на ангиографски апарат Advantx AFM 30DX HiLine произведен от GEHC. Монтаж, калиброване и пускане в експлоатация на ангиографския апарат” Закрита!
  - Публикувана на 8 октомври 2012
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка, монтаж, калиброване и въвеждане в експлоатация на 3 бр. уреди за измерване на индивидуалната доза на пациент /DAP-метър/.” Закрита!
  - Публикувана на 20 септември 2012
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • "Доставка на филми и консумативи за Клиника по образна диагностика за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД по 7 /седем/ обособени позиции" Закрита!
  - Публикувана на 17 септември 2012
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
  • Ценова оферта-образец (Excel формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка на медицински газове за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД по 4-ри обособени позиции” Закрита!
  - Публикувана на 13 юли 2012
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка, монтаж, калиброване и въвеждане в експлоатация на на 4 бр. уреди за измерване на индивидуалната доза на пациент /DAP-метър/.” Закрита!
  - Публикувана на 10 юли 2012
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка и монтаж на резервни части и въвеждане в експлоатация на апарати за образна диагностика в Клиника по образна диагностика на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, по две обособени позиции” Закрита!
  - Публикувана на 4 юли 2012
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал на болнични заведения ” за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 2 юли 2012
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка и монтаж на рентгенова тръба за графичен рентгенов апарат „Процес 800ST”, тип „DR 154 4/30”. Основен ремонт на графично работно място „„Chirana” на рентгенов апарат „Процес 800ST” с доставка на резервни части комплект:.......Въвеждане в експлоатация на рентгеновия апарат.” Закрита!
  - Публикувана на 2 юли 2012
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка на комплект аксесоари за електроенцефалограф Neurofax модел BE-413AG, производство на фирма Nihon Kohden – Япония, външен хард диск за архивиране на данни от изследванията, монтаж и въвеждане в експлоатация на електроенцефалографа” Закрита!
  - Публикувана на 18 юни 2012
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
  • Публична покана (1 стр.) (JPG формат на файла) - повече>>
  • Публична покана (2 стр.) (JPG формат на файла) - повече>>
  • Публична покана (3 стр.) (JPG формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Извозване на битовите отпадъци на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 11 юни 2012
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
  • Публична покана (1 стр.) (JPG формат на файла) - повече>>
  • Публична покана (2 стр.) (JPG формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка на Human Albumin 20% 100 mg за УМБАЛ”Царица Йоанна -ИСУЛ” ЕАД” Закрита!
  - Публикувана на 6 юни 2012
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
  • Публична покана (1 стр.) (JPG формат на файла) - повече>>
  • Публична покана (2 стр.) (JPG формат на файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________
 • „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на електрическа асансьорна кухненска уредба с горно задвижване. Проектиране, доставка и монтаж на асансьорна шахта”. Закрита!
  - Публикувана на 4 юни 2012
  • УКАЗАНИЕ (Word формат на файла) - повече>>
  • Публична покана (1 стр.) (JPG формат на файла) - повече>>
  • Публична покана (2 стр.) (JPG формат на файла) - повече>>
  • Публична покана (3 стр.) (JPG форматна файла) - повече>>
_________________________________________________________________________________

Начало^^