Съвет на директорите на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД

Проф. д-р Асен Гудев, дм – председател на съвета на директорите повече>>

Доцент д-р Григорий Неделков, дм повече>>

Валентина Антонова

Ръководство на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД

Доцент д-р Григорий Неделков, дм - Изпълнителен директор повече>>

Професор д-р Боряна Делийска, дмн - Зам.-директор по научната и учебна дейност повече>>

Доц. д-р Мая Белитова, дм - Зам.-директор по медицинската дейност повече>>

Десислава Кирилова - Зам.-директор по икономическата дейност повече>>

Катя Димова - Главна медицинска сестра повече>>

Начало ^^