За пациента

 • ОБСЛУЖВАНЕ ПО СПЕШНОСТ повече>>
 • ПРАВИЛА за извършване на прегледи на пациенти от кабинетите в Спешно отделение на болницата (Word format) повече>>
 • УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД (Word format) - повече>>

_________________________________________________________________________________________________________

Правилник за условията и реда при извършване на прегледи, изследвания и хоспитализации в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ - повече>>

Документи, подписвани от пациента при постъпване в УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”

 • Декларация за информирано съгласие на пациента – повече>>
 • Декларация за здравноосигурителен статус – повече>>
 • Декларация за информираност и съгласие на пациента по отношение на източника на заплащане за диагностика и лечение на неговото заболяване – повече>>
 • Декларация за съхранение на пари и ценности – повече>>

_________________________________________________________________________________________________________


   
 • ЦЕНОВА ЛИСТА за предоставяне на услуги с актуализация в сила от 21.06.2021 -  (Excel format)  повече>>

 • Потребителска такса (Word format) повече>>

_________________________________________________________________________________________________________

 • Основни нормативни актове, уреждащи правата на пациентите, на медицинския персонал и отношенията помежду им
  • Конституция на Република България (Word format) повече>>
  • Закон за здравето (PDF format) повече>

_________________________________________________________________________________________________________

КЛИНИКИ, ОТДЕЛЕНИЯ И ЛАБОРАТОРИИ

 • Клиника по анестезиология и интензивно лечение повече>>
 • Клиника по гастроентерология повече>>
 • Клиника по кардиология повече>>
 • Клиника по лъчелечение повече>>
 • Клиника по неврология повече>>
 • Клиника по неврохирургия повече>>
 • Клиника по нефрология повече>>
 • Клиника по медицинска онкология повече>>
 • Клиникапо образна диагностика повече>>
 • Клиника по ортопедия и травматология повече>>
 • Клиника по очни болести повече>>
 • Клиника по терапия на вътрешните болести, метаболитно-ендокринните заболявания и диететика повече>>
 • Клиника по УНГ болести повече>>
 • Клиника по физиотерапия и рехабилитация повече>>
 • Клиника по хемодиализа повече>>
 • Клиника по хирургия повече>>
 • Диагностично-консултативен блок повече>>
 • Спешно отделение с диагностичен стационар повече>>
 • Отделение по клинична фармакология и терапия повече>>
 • Отделение по патологична анатомия повече>>
 • Лаборатория по трансфузионна хематология повече>>
 • Лаборатория по микробиология и вирусология повече>>
 • Клинична лаборатория повече>>

Начало ^^