За специалиста

Правилник за условията и реда при извършване на прегледи, изследвания и хоспитализации в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛповече>>

Доц. д-р Пл. Кинов - ръководител на клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Царица Йоанна ИСУЛ" - организатор и обучител на първия в страната международен конкурс по колянно ендопротезиране –  повече>>

16-22 ноември Световна седмица за информираност и разумно използване на антибиотици

18 ноември - Европейски ден за информираност и разумното използване на антибиотици –  повече>>

Осведоменост за антибиотиците –  повече>>

Как се разпространява антибиотичната резистентност –  повече>>

Антибиотична резистентност –  повече>>

Европейски ден –  повече>>

 • Обслужване при спешност повече>>

 • Правила за извършване на прегледи на пациенти от кабинетите в Спешно отделение на болницата повече>>

 • Правилник за условията и реда при извършване на прегледи, изследвания и хоспитализации повече>>

 • ЦЕНОВА ЛИСТА за предоставяне на услуги в сила от 04.03.2021 -  (Excel format)  повече>>
 • ЦЕНОВА ЛИСТА за предоставяне на услуги от 15.06.2020 -  (Excel format)  повече>>

 • Основни нормативни актове, уреждащи правата на пациентите, на медицинския персонал и отношенията помежду им
 • Конституция на Република България повече>>

 • Закон за здравето повече>>
 • Клиника по анестезиология и интензивно лечение повече>>

 • Клиника по гастроентерология повече>>

 • Клиника по кардиология повече>>

 • Клиника по лъчелечение повече>>

 • Клиника по неврология повече>>

 • Клиника по неврохирургия повече>>

 • Клиника по нефрология повече>>

 • Клиника по медицинска онкология повече>>

 • Клиника по образна диагностика повече>>

 • Клиника по ортопедия и травматология повече>>

 • Клиника по очни болести повече>>

 • Клиника по терапия на вътрешните болести, метаболитно-ендокринните заболявания и диететика повече>>

 • Клиника по УНГ болести повече>>

 • Клиника по физиотерапия и рехабилитация повече>>

 • Клиника по хемодиализа повече>>

 • Клиника по хирургия повече>>

 • Клиника по детска хематология и онкология - повече

 • Клиника по урология с извършване на специфична дейност по антрология – повече

 • Диагностично-консултативен блок повече>>

 • Спешно отделение с диагностичен стационар повече>>

 • Отделение по клинична фармакология и терапия повече>>

 • Отделение по патологична анатомия повече>>

 • Лаборатория по трансфузионна хематология повече>>

 • Лаборатория по микробиология и вирусология повече>>

 • Клинична лаборатория повече>>

Начало ^^