ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0021

Доставка на лекарствени продукти за онкологични заболявания и лекарствени продукти за болни на диализно лечение за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”
 • Обявление за приключване на договор - 15.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за приключване на договор - 15.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Допълнително споразумение №5 към Дог. № 345/07.09.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Допълнително споразумение №4 към Дог. № 345/07.09.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Допълнително споразумение №3 към Дог. № 345/07.09.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Допълнително споразумение №3 към Дог. № 349 /14.09.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Допълнително споразумение №2 към Дог. № 345/07.09.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Допълнително споразумение към Дог. № 346/07.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Допълнително споразумение №2 към Дог. № 349 /14.09.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Допълнително споразумение към Дог. № 349/14.09.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Допълнително споразумение към Дог. № 345/07.09.2016 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 29.09.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 29.09.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 29.09.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 29.09.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 29.09.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 29.09.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 29.09.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 29.09.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за изменение - 18.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 18.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 18.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 3 - 18.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 18.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 03.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 19.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 30.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>