Обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП

 ___________________________________________________________________________________________    

Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ"Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД    

АОП № 00494-2018-0002                       

 • Договор към публично състезание -  31.10.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение -  26.09.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 4 -  26.09.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените -  11.09.2018  (PDF формат на файла) повече>
 • Договор -  25.07.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка -  25.07.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за удължаване на срока на валидност на офертите -  16.07.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение -  25.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 3 -  25.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 -  25.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените -  13.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 -  26.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>