Обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП

 ___________________________________________________________________________________________    

Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД                              00494-2016-0031

 • Договор - 01.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 24.01.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 3 - 24.01.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 24.01.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 13.01.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 03.01.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 05.12.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 02.12.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване на Обособена Позиция 1 - 01.12.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 24.11.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление за поръчка  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>