Обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП

 ___________________________________________________________________________________________    

Доставка на апарат за  флуоресцеинова ангиография за УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

                                                                     00494-2016-0025

           

  • Договор - 14.10.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 29.09.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол №2 - 29.09.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол №1 - 29.09.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Писмо за отваряне на цените - 20.09.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение за одобряване на обявление за изменение - 26.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Техническо предложение - 25.08.2016  (Word формат на файла) повече>>
  • Документация- 25.08.2016  (Word формат на файла) повече>>
  • Обявление за поръчка- 25.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение за откриване на процедура- 25.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>