ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0022

Доставка на специализирана медицинска апаратура за нуждите на  УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Апаратура за Клиника по образна диагностика, включваща: 64 – срезов Спирален Компютърен томограф; Мобилна рентгенова система тип „С-рамо” с динамичен плосък детектор за съдови процедури; Автоматизиран скенер с диагностична функция за сканиране и придобиване на триизмерни образи на гърди под ултразвуков контрол”;Обособена позиция № 2 –„Aпаратура за Отделение по обща и клинична патология – напълно отворена автоматична система за първични антитела и визуализация с напълно отворен протокол за работа”; Обособена позиция № 3 – „Апаратура за Спешно отделение  автоматизиран имуноанализатор за доказване на микробни антигени и антитела, базиран на комбинирана имуноензимна технология с флуоресцентно отчитане

 
 • Решение за прекратяване на об. позиция № 1  -  17.04.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  -  18.12.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  -  18.12.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  -  20.11.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад  -  20.11.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2  -  20.11.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1  -  20.11.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за одобряване на обявление за изменение - Удължаване срока за подаване на оферти за обособена позиция № 1  -  15.11.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените  -  09.11.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Съобщение за спиране на процедура  -  31.10.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за одобряване на обявление за изменение  -  16.10.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Информация при производство по обжалване  -  15.09.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Съобщение  -  30.08.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение  -  10.08.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Образец за договор 1  -01.08.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Образец за договор 2  -01.08.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Образец за договор 3  -01.08.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 01.08.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - 01.08.2017 (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление - 31.07.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 31.07.2017  (PDF формат на файла) повече>>