ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0015

Доставка на лекарствени продукти за онкологични заболявания и хемодиализа за  УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Договор - 15.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 15.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 15.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 15.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 15.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 15.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 15.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 15.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 15.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 15.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 15.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 3 - 15.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 15.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 24.07.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 13.07.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 12.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Приложение 7 - 23.05.2017 (Excel формат на файла) повече>>
 • Приложение 4 - 23.05.2017 (Excel формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - 23.05.2017 (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание  - 23.05.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - 23.05.2017 (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление - 22.05.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  - 22.05.2017 (PDF формат на файла) повече>>