ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0016

Доставка на медицински изделия за хемодиализа за  УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Договор - 14.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 14.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 14.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 14.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 14.09.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 21.07.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 21.07.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 21.07.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 21.07.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 11.07.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за одобряване на обявление за изменение - 02.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Приложение 7 (Excel формат на файла) повече>>
 • Приложение 4 (Excel формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>