ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0015

Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД
 • Договор - 29.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 29.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 29.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 29.08.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 20.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 3 - 20.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 20.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 20.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 24.06.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>