ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0001

        Доставка на медицинска апаратура - дигитална ултразвукова система от най-висок клас за Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ„Царица Йоанна –ИСУЛ”ЕАД

 • Плащане -  11.12.2015 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане -  16.11.2015 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане -  15.10.2015 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане -  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане -  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане -  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане -  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.04.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 06.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 3 - 06.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 06.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цената - 20.02.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 17.02.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническо предложение (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>