ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0044

Доставка на медицински изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране по прекратени и нови обособени позизии за нуждите на  УМБАЛ „Царица Йоанна –ИСУЛ” ЕАД

 • Информация за освобождаване на гаранции - 15.04.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 01.03.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 01.03.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 01.03.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение с корекции - 04.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 03.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №3 - 03.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 03.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 26.01.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 19.01.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Характеристика на изделията  (Word формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>