ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0043

 Доставка на медицински изделия - аневризмални клипси по прекратена позиция за УМБАЛ „Царица Йоанна –ИСУЛ” ЕАД

 • Плащане - 14.05.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Информация за освобождаване на гаранции - 11.03.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 05.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 18.01.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 18.01.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 18.01.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 11.01.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>