ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0037

  Доставка на медицинска апаратура - доставка, монтаж, пускане в експлоатация, въвеждане на методика, обучение на персонала за работа и гаранционна поддръжка на комплексно оборудване, състоящо се от затворена система за количествен анализ на ДНК чрез PCR в реално време и съпътстваща апаратура за подготовка на проби за УМБАЛ „Царица Йоанна –ИСУЛ” ЕАД

 • Плащане - 13.07.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.06.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.05.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 08.04.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 10.03.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 18.02.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 15.01.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 11.12.2015 (Excel формат на файла) повече>>
 • Информация за освобождаване на гаранции - 02.11.2015 (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 02.11.2015 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 20.10.2015 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 20.10.2015 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 20.10.2015 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 09.10.2015 (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 15.09.2015 (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническо предложение  (Word формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>