ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2014-0045

        Доставка на медицински изделия - кардиостимулатори за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-                    ИСУЛ”ЕАД

  • Решение за прекратяване  (PDF формат на файла) повече>>
  • Документация  (Word формат на файла) повече>>
  • Техническо предложение (Excel формат на файла) повече>>