ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0031

   Доставка на медицински консумативи и медицински изделия по прекратени позиции за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” съгласно спецификация

 • Плащане - 13.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.06.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.05.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 10.03.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Информация за освобождаване на гаранции - 15.02.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Банкова гаранция - 09.02.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 15.01.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.12.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.12.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 06.11.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №3 - 06.11.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 06.11.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 26.10.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 06.10.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Word формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>