ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2014-0044

        Доставка на медицински изделия - кохлеарни имплантанти  за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-                   ИСУЛ”ЕАД

 • Плащане - 13.07.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.04.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 08.04.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 15.01.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 16.11.2015 (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.04.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.04.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 20.02.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 20.02.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 06.02.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 06.02.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация (Excel формат на файла) повече>>