ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0019

      Доставка на еленергия за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД за период от 3 /три/ години

  • Решение за прекратяване на процедура - 30.09.2016 (PDF формат на файла) повече>>
  • Становище - 09.10.2015  (Word формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>