ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2014-0043

     Доставка на медицински изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране по прекратени позиции за          нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Плащане - 15.01.2016 (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор -23.02.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване на позиции - 16.02.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 13.02.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №3 -13.02.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 13.02.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 04.02.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 02.02.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение (PDF формат на файла) повече>>
 • Характеристика  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация (Excel формат на файла) повече>>