ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2014-0041

 • Доставка на лекарствените продукти  CISPLATIN, FLUOROURACIL и  PACLITAXEL за УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД

 • Плащане - 13.07.2016 (Excel формат на файла) повече>
 • Плащане - 14.06.2016 (Excel формат на файла) повече>
 • Плащане - 14.05.2016 (Excel формат на файла) повече>
 • Договор - 21.01.2015 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване 2 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване 1 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение (PDF формат на файла) повече>>
 • Съобщение за отваряне на цените (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация (Excel формат на файла) повече>>
 • Техническо предложение (Excel формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение (Excel формат на файла) повече>