ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0027

Абонаментно и сервизно обслужване на високоспециализирана медицинска апаратура, произведена от „Вариан Медикъл Системс”, САЩ, намираща се в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ”ЕАД, обособена в две позиции: Обособена позиция №1” Абонаментно и сервизно обслужване на високоенергиен медицински линеен ускорител модел TrueBeam” Обособена позиция №2 ’’Абонаментно и сервизно обслужване на линеен ускорител модел Clinac ix/ mlc 120/ pvas 1000/ovi/cbct/rpm/ra, в комплект с многолистен колиматор и планираща система

  • Обявление за възложена поръчка - 26.02.2018  (PDF формат на файла) повече>>
  • Договор - 26.02.2018  (PDF формат на файла) повече>>
  • Договор - 26.02.2018  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 01.02.2018  (PDF формат на файла) повече>>
  • Доклад - 01.02.2018  (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол - 01.02.2018  (PDF формат на файла) повече>>
  • Становище  (Word формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>