ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0025

Доставка на новорегистрирани в НЗОК кохлеарни импланти за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Договор - 17.01.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 30.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 30.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 30.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 30.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 17.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Удължаване на срока за подаване на оферти - 08.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Становище за осъществен контрол - II етап - 17.10.2017 (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация   (Excel формат на файла) повече>>
 • Становище за осъществен контрол - I етап  (Word формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>