ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0025

Доставка на новорегистрирани в НЗОК кохлеарни импланти за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

  • Писмо за отваряне на цените - 17.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
  • Удължаване на срока за подаване на оферти - 08.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
  • Становище за осъществен контрол - II етап - 17.10.2017 (Word формат на файла) повече>>
  • Техническа спецификация   (Excel формат на файла) повече>>
  • Становище за осъществен контрол - I етап  (Word формат на файла) повече>>
  • Документация  (Word формат на файла) повече>>
  • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
  • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>