Десислава Кирилова 

Заместник директор по икономическите дейности, УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД

        Образование:

  • 2005 г. магистър по специалност Счетоводство и контрол с професионална квалификация Магистър по Икономика – Университет за национално и световно стопанство София, факултет „Финансово – счетоводен”
  • 2000 г. бакалавър по специалност Счетоводство и контрол с професионална квалификация Икономист –Университет за национално и световно стопанство София,
  • „Финансово – счетоводен” Факултет

Развитие:

  • м.07.2015 г. - зам.директор по икономическите дейности УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД 
  • м.09.2003 г. – главен счетоводител, Началник ФСО УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД
  • м.09.2002 – м.08.2003 г. – главен счетоводител СБАЛТОСМ ЕАД, София
  • м.12.2000 – м.08.2002 г. – счетоводител ПМБАЛ – София ЕАД, София
  • м.01.1994 – м.04.1999 г. - счетоводител частна фирма

Начало ^^