Звено за централно снабдяване със стерилни материали

Изцяло обновеното „Звено за централно снабдяване със стерилни материали” е открито в края на декември 2008 година. То е сред най-модерните в страната и отговаря на предписанията на Европейския комитет по стандартизация за деконтаминация и стерилизация. Апаратурата в звеното работи по класическа методика, с ултразвук и с пулсова иригация. Една от стерилизационните уредби, плазменият стерилизатор и софтуерът са уникални за страната ни.

Основни принципи в „Звеното за централно снабдяване със стерилни материали”, както и при всички нови поколения „стерилизационни”, е минимизирането на ръчно извършваните дейности чрез принципно нови технологични решения и поемане на лична отговорност. Новите технологии дават възможност за: кодиране на всеки набор от обработени инструменти с баркод; електронно проследяване във всеки момент от пътя на всеки инструмент или уред; проследяване на времето, което остава до неговата стерилизация. Баркодът дава информация за времето, метода на стерилизация и екипа, който я е извършил.

Технологията гарантира чистота на преминалите през „стерилизационната” инструменти еднаква с тази на фабричните. Стерилизираните инструменти се съхраняват в стерилен склад до изискването им от дадена клиника. В клиниките всеки инструмент или друго медицинско изделие постъпват в индивидуална опаковка. Достъп до „стерилизационната” има само нейният персонал. Атмосферното налягане в различните части на помещенията е различно, което прави невъзможно преминаването на въздух от местата, в които започва обработването на инструментите към тези за следващите манипулации. Спазват се специални изисквания за качеството на използваната вода.

Ефектът от дейността на новото поколение „стерилизационни” е намаляване на риска от развитие на следоперативни и други вътреболнични инфекции и на необходимостта от употреба на антибиотици; удължен живот на инструментите; наличие на различни програми за анестезиологични, хирургични, микрохирургични, лапароскопски и пр. инструменти; възможност за повторна стерилизацията на даден инструмент в рамките на една оперативна интервенция; почистване на инструменти и на части от апарати с малък лумен или със сложна конструкция.

Начало ^^