Новини

Безплатни консултации за рак на дебелото черво в ИСУЛ в последната седмица на март
 | ИСУЛ

Новини

18.03.2024

Безплатни консултации за рак на дебелото черво в ИСУЛ в последната седмица на март

Безплатни консултации за колоректален карцином организира Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ от 25 до 29 март 2024 г. между 8:30 и 14:00 часа по повод Месеца за борба с рака на дебелото черво.

Необходимо е предварително записване най-късно до 22 март 2024 г. на тел. 02 94 32 618 (между 9:00 и 14:30 часа).


Консултациите са насочени към пациенти, които са диагностицирани със заболяването или  такива, които имат рискови фактори за колоректален карцином (кървене от гастроинтестинален тракт, роднини с рак на дебелото черво, полипи и др.). При прегледа те трябва да носят цялата си налична документация. При необходимост, пациентите ще бъдат запланувани за хоспитализирани с цел допълнителна диагностика


Центърът за комплексно лечение на рака на дебелото черво, който функционира към УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ“ е един от най-големите и авторитетни в страната. Съвременното лечение на колоректалния карцином включва лекари от различни специалности, които работят в тясна връзка по между си и се допълват.  На първо място са специалистите по гастроентерология поради високата доказателствена стойност на фиброколоноскопията (ФКС). Възлова е ролята на патолога, който определя вида на карцинома, преди и след оперативното лечение. Основното лечение се извършва от хирурзите, но се допълва от работата на лъче- и химиотерапевтите, използващи често комбинирани методи. Всичко това се осъществява без да е необходимо пациентът да напуска лечебното заведение, което освен удобство за него осигурява непрекъснатост на процеса. След лечението пациентът се диспансеризира, като подлежи на наблюдение и извършване на контролни прегледи и образни изследвания.