Новини

Лекари от ИСУЛ са сред отличените в годишната класация на в-к „24 часа“ „ЛЕКАРИТЕ, НА КОИТО ВЯРВАМЕ“ | ИСУЛ

Новини

27.09.2022

Лекари от ИСУЛ са сред отличените в годишната класация на в-к „24 часа“ „ЛЕКАРИТЕ, НА КОИТО ВЯРВАМЕ“

Десет лекари от УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ са сред призьорите в престижната ежегодна класация на в-к „24 часа“ – „Лекарите, на които вярваме“. 12-тата церемония по награждаване на печелившите се състоя в понеделник, 27.09.2022 г. в зала 6 на НДК.


Ето и имената на лекарите, които бяха отличени от пациентите:

Доц. д-р Мая Белитова, специалист от анестезиология
Началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Доц. д-р Мая Белитова 

Доц. д-р Мая Белитова завършва медицина в Медицински университет – София с отличен успех. Преминала е през специализации в някои от най-престижните болници в Австрия, Италия, Унгария, Великобритания. Била е зам.- директор на УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ“ – ЕАД по Медицинската дейност, както и председател на Етична комисия към МЗ, ИАТ.
Член е на Българското Дружество по Анестезиология и Интензивно лечение, Българското дружество по изследване и борба с болката, Българското дружество по хранене и диететика, Европейското дружество по анестезиология. Има над 100 научни публикации в български и чуждестранни специализирани издания.

От 2021 г. доц. д-р Мая Белитова е ръководител на Катедрата по Анестезиология и Интензивно лечение, МФ, МУ – София.

Акад. проф. д-р ЧАВДАР СЛАВОВ, уролог
Началник на Клиниката по урология със специфична дейност по андрология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ 

Акад., проф. д-р Чавдар Славов е завършил медицина в Медицинска академия в София, а през 1984 г придобива и специалност „урология“. От 1988 г е кандидат на медицинските науки, като през 1995 г става доцент по урология, завеждащ сектор. От 2007 г е доктор на медицинските науки, а от 2008 г е професор по урология. През 2021 г. беше избран за академик на БАН заради огромните си заслуги при разработването и въвеждането в практиката на иновативни методи, насочени към мъжкото здраве.

 
От 2009 до 2013 г е Началник на Клиниката по Урология в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, София. 2013 г – 2014 е Зам. Министър в МЗ. Национален консултант по урология.


Бил е зам.- декан на МФ при МУ София и дългогодишен член на Факултетния и Академичния съвети при МУ София. Бил е член на постоянния Комитет при регионалния съвет на СЗО. Бил е председател на експертен съвет по превантивна медицина; Председател на експертен съвет за редки болести и др. През 2014 е избран за чл. кореспондент на БАН.


Специализирал е в Русия, Франция, Англия, САЩ, Германия, Белгия по проблемите на реконструктивната, трансплантационна и лазерна урология.


Има разработени и въведени в практиката над 10 диагностични и над 15 оперативни методи. Един от първите в света разработва и въвежда в практиката уретропластиките с букална и лингвална лигавица. Дългогодишен член на екипите по бъбречна трансплантация.


Член на редица международни и наши научни организации – AUA, EUA, SIU, БУД и др. Бил е главен и зам главен редактор на сп. „Българска трансплантология“, сп. Андрология, сп. Хирургия и др.

 

Проф. д-р ДОБРИН КОНСТАНТИНОВ, специалист по детска клинична хематология и онкология
Началник на Клиника по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ 

Завършил е ВМИ – София през 1983 г. Професионалната си и преподавателска кариера започва в Научния институт по педиатрия (НИП), МА-София, като асистент в Клиниката по детска онкохематология, последователно преобразувана административно, в Национален център по детска онкохематология и в СБАЛ по детски онкохематологична заболявания, чийто управител е бил до вливането в УМБАЛ „Ц. Йоанна-ИСУЛ“ през 2015 г.


Има образователна и научна степен - Доктор по медицина, след защита на дисертационен труд на тема „Цитогенетични и молекулярноцитогенетични характеристики на острата левкемия при деца“.


Преминал е подготовка по детската хематология, онкохематология и трансплантация на хемопоетични стволови клетки в Австрия, САЩ и Великобритания.


Председател е на Сдружение “Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология“. Участва в ръководствата и е член на редица национални и международни научни организации, както е и експерт към МЗ, НЗОК и международни комисии. От 2007 до 2013 год. е бил представител на България в Педиатричната група на Европейската лекарствена агенция (EMA). От 2021 година е Главен редактор на списание „Педиатрия“.

 

Доц. д-р МАЯ ЙОРДАНОВА, специалист по детска клинична хематология и онкология
Клиника по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“

 Ръководи трансплантационния сектор към Клиниката по детски онкохематологични болести към болница "Царица Йоанна" – ИСУЛ.


Секторът е първият в България за трансплантация на костен мозък - трансплантация на хемопоетични стволови клетки.


Завършила е Медицинския университет – София, през 1992 г. Взела е специалности по детски болести и по детска хематология и онкология.


Стипендиант е на Хумболтовия университет в Берлин. Специализирала е в Германия и Италия, участва в конгреси у нас и в чужбина, има над 30 публикации в медицинските области, в които работи.

 

Проф. Д-р ПЕТРАНКА ТРОЯНОВА, специалист по дерматология и онкология
Началник на Клиниката по онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Проф. Д-р Петранка Троянова е специалист по дерматология и онкология в София с над 30 години опит. Завършва Медицински университет София през 1982 г. Своите специалности Дерматология и венерология и Онкология придобива през 1989 г. и 1995 г.


Член е на Специализиран научен съвет по онкология към Висшата атестационна комисия (ВАК),  Българско дерматологично дружество,- Българско онкологично дружество, Организация на европейските институции за ракови заболявания, International Society of Skin Imaging (ISSI),- European Society of Medical Oncology (ESMO);


Била е Началник на ДКБ в Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология София, както и Изпълнителен директор на Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология София.

 

Проф. д-р ПЛАМЕН КИНОВ, специалист по ортопедия и травматология
Началник на Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ 

Завършил е МУ Плевен с отличие. Специализира в областта на Ендопротезиране на колянна става; Ендопротезиране на тазобедрена става; Миниинвазивно ендопротезиране; Ревизионно ендопротезиране; Комплексни случаи; Съхраняващи операции. Оперативно лечение на фрактури.


От 2020 година е избран за Ръководител Катедра по ортопедия и травматология при МУ София. Член е на EFORT (Европейската Федерация на Националните Ортопедични Асоциации), AAOS (Американската асоциация на ортопедичните хирурзи), EHS (Европейската дружество по хирургия на тазобедрената става). Носител на Световна награда Abdel Hay Mashhour на 25-ти конгрес на SICOT 2005 год. и награда на 10-ти конгрес на БОТА 2007 год.

Проф. Кинов развива активна научна дейност с над 140 научни публикации и множество участия в научни форуми у нас и в чужбина.

Специализирал е в Германия 2002, 2010; Австрия 2003, 2004, 2007, 2011; Италия 2012; САЩ 2013.

 

Доц. д-р ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ, специалист по ортопедия и травматология
Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” 

Доц. д-р Любомир Цветанов е специализирал в Норвегия и Израел. Професионалните му интереси са в областта на регенерацията на тъкани, донорство, ендопротезиране на големи стави, травми. Има защитена Дисертация на тема: „Участие на мезенхимните стем клетки в процеса на костна регенерация”.


Обучава студенти и специализиращи лекари.

 

Проф. д-р БОРЯНА ДЕЛИЙСКА, специалист нефролог
Клиника по нефрология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

 Проф. Боряна Делийска е била ръководител на Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”. Тя е специалист по нефрология и вътрешни болести, доктор на медицинските науки, професор към МУ-София. В периода 2006-2014 г. проф. Делийска е била Национален консултант по нефрология, а в момента е активен член на ръководството на Научното дружество по нефрология и на Eвропейското нефрологично дружество.

Има специализации в Германия – Мюнхен, Йена и Ерланген, и на над 160 научни публикации, участия в учебници и книги.

 

Проф. д-р ЦОЛО ЦОЛОВ, специалист УНГ

Началник на единственото в страната специализирано Детско УНГ отделение към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ 

Проф. Цолов е специалист УНГ с над 40 годишен опит и множество публикации на теми УНГ болести и Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода. Професионалните му интереси са в областта на лазерните технологии в медицината.


Завършил е Медицински университет София през 1970 г. Своята специалност Ушно-Носно-Гърлени болести придобива през 1977 г. През 1986 г. придобива Диплома за кандидат на науките. Има следдипломна работа по Бронхоезофатология и бронхология, както и следдипломна квалификация по: Бронхология (1992 г.), Аудиология и отоневрология (1996 г.), Бронхоскопия (2005 г.), Ендоскопия (2005 г.), Трансторакална иглена аспирационна биопсия (2005 г.), Трахеобронхоскопия и езофагоскопия, Микроларингохирургия, Лазерхирургия в отоларингологията.

 

Проф. д-р ИВАН ЧАЛЪКОВ, специалист УНГ
Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ 

Проф. д-р Чалъков е завършил Висшия медицински институт в София. Специализирал е в Клиниката по УНГ болести на болница Фош – Париж – Лазерна хирургия в оториноларингологията. Има 127 публикации в български и чуждестранни списания по оториноларингология, участие в “Ръководство по УНГ болести” – учебник за студенти и специализанти 1998г. Член е на клуба на лекторите на Laboratoires Servier – Paris, както и на Научното медицинско общество по оториноларингология. Бил е началник на 1-ва Клиника по УНГ в УМБАЛ Царица Йоана - ИСУЛ. Професионалните му интереси са в областта на гласовата и онкологичната хирургия


Д-р ФАНИ ЦУРАКОВА, психиатър
Началник на Д
иагностично-консултативния блок към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ 

Завършила е Медицинска академия в София през 1980 година. Работи в областта на консултативната и лиезон психиатрия. Основни интереси към тревожните и депресивни разстройства, психичните разстройства в напреднала възраст.


Дългогодишен редактор на Български психиатричен журнал "Рецептор". Член на Колегиум частна психиатрия, на Съюза на българските журналисти и на Съюза на българските писатели.


Почетен председател на българския клон на Международната организация на писателите-лекари (UMEM).