Новини

Доц. Боряна Аврамова: Възобновяваме костно-мозъчните трансплантации на деца в ИСУЛ | ИСУЛ

Новини

16.04.2024

Доц. Боряна Аврамова: Възобновяваме костно-мозъчните трансплантации на деца в ИСУЛ

Търси се възможност за целево финансиране от държавата на дейността на Детската онкохематология

Доц. Боряна Аврамова: Възобновяваме костно-мозъчните трансплантации на деца в ИСУЛ

Началникът на Детската онкохематология е гост в този епизод на подкаста "В центъра на системата" по темата за трансплантации на стволови клетки при деца

Възможно ли е да се възобновят костно-мозъчните трансплантации на деца в Клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ - това е темата в този епизод на подкаста на БНР "В центъра на системата".

Защо се търси възможност за целево финансиране от държавата?

Темата е продължение на епизода за лечението на деца с онкохематологични заболявания и острия недостиг на медицински сестри в Клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".


Слушайте епизода тук>>


Гост по темата е Доц. Боряна Аврамова - началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ"

От разговора ще научите:

- Възобновяват се костно-мозъчните трансплантации на деца у нас

- Лекарите апелират да се промени модела на финансиране на Клиниките по детска клинична хематология и онкология в България

- Търси се възможност за целево финансиране от държавата

- Екипът на клиниката е почти е окомплектован, но има нужда от още медицински сестри

- Как да ги задържим да остават да работят при по-добри условия и заплащане

- Възобновената дейност на костно-мозъчните трансплантации ще спре потокът от пациенти към чужбина

- Ако трансплантациите се правят у нас, държавата ще спести много повече средства

- При кои заболявания се прилага костно-мозъчна трансплантация

- Лечение чрез алогеннни и автоложни трансплантации

- Кои са най-модерните възможности за трансплантация при злокачествените заболявания

- Възобновява се пансионът за родители към Клиниката с помощта на родителската НПО – фондация "Злато"

"От два месеца се опитваме да възстановим броя на медицинските сестри в санитарния минимум, за да можем в момента, в който има пациент за трансплантация, да има поне една медицинска сестра, която да поеме трансплантираните пациенти в Клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ, каза за БНР доц. Боряна Аврамова - началник на Клиниката по детска онкохематология. Тя поясни какви са причините за две годишното спиране на костно-мозъчните трансплантации за пациенти до 18 години:

"Липсата на достатъчен брой медицински сестри беше основната причина за спирането на  костно-мозъчните трансплантации на деца в Клиниката. Това е много специфична дейност, която изисква стриктно наблюдение на пациентите в пострансплантационния период, сериозна предварителна подготовка, преди извършването на самата трансплантация, за да бъде тя успешна и е задължително в този процес да участват достатъчно на брой медицински сестри, като трябва да има една сестра, която да отговаря за трансплантираните пациенти.

Това беше невъзможно през последните две години, тъй като прогресивно оставахме без достатъчно сестри, едва осигурявахме пациентите без трансплантация, тези, които са за стандартна химиотерапия, тоест беше риск да правим трансплантации, които са и високорисково лечение и можеше да се получат сериозни затруднения от това, че пациентите нямаше да могат да бъдат добре обгрижени, припомни доц. Аврамова.

"При всички случаи сега ще започнем с малко на брой пациенти и ще увеличаваме броят им постепенно. Може да се каже, че вече е даден старт на процеса. Ще стартираме с автоложни костно-мозъчни трансплантации, като амбицията ни е много скоро да възобновим и алогенните, които са по-сложни.

Трансплантация на костен мозък е замяната на увреден или напълно унищожен костен мозък с нови костно-мозъчни клетки. Това може да бъде животоспасяваща процедура при остри левкемии и лимфоми, които са резистентни към стандартна химиотерапия.

Автоложна трансплантация е процедурата, при която се използват собствени клетки на пациента. Този метод се използва най-често при пациенти с множествен миелом и лимфом.

Алогенна трансплантация с пълна съвместимост е процедура, при която се използват напълно съвместими стволови клетки от друг човек. Обикновено това е близък роднина на пациента, с когото имат пълна тъканна съвместимост. (бел.ред.)

Подготвяме първия пациент за реализация на първата автоложна трансплантация, като първите месеци няма да има възможност да направим трансплантация на повече от няколко пациенти, като се надяваме през това време да към нас да се присъединят още медицински сестри. Защото продължава да търсим кадри, допълни още доц. Боряна Аврамова.

Доц. Аврамова изтъкна, че държавата следва да се намеси, защото ако няма адекватно заплащане на медицинските сестри, няма как да се осигури дейността. Защото при лекарите има други стимулиращи фактори, но при сестрите се разчита на доброто им сърце, на любовта им към децата, добави доц. Аврамова.

По думите й, те ще настояват за среща по тези проблеми с членовете на Комисията по здравеопазване в НС, за да се намерят законови начини за целево финансиране на Клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ" от бюджета на държавата:

"За да имаме устойчив резултат и да не се повтарят тези кризи, трябва задължително да се промени моделът на финансиране на специализирани структури като нашата. Клиниката по детска клинична хематология и онкология до голяма степен е бутикова – дейността ни е много специфична, а пациентите, за щастие, не са толкова много, че да могат да осигурят финансирането й от клинични пътеки.

Трябва да се помисли за целево финансиране, което да осигури сравнително високи заплати на медицински персонал и да няма текучество. Нашите сестри са високо специализирани, подложени са на голям стрес (да работиш с тежко болни деца не е лесно), за разлика от лекарите нямат възможност за научно развитие и единственият мотивиращ фактор, с който разполагаме, са високи заплати.

В момента медицинска сестра при нас получава щатна заплата от 2300 лв., което е недостатъчно, като напомняме, че когато не правим трансплантации, ние и не получаваме от средствата от държавата за трансплантационна дейност. Според нас щатната заплата на медицинска сестра трябва да бъде между 3000 - 3500 лв., а за лекарите, зависимост от това дали са със специалност, или млади лекари - между 5000 -7000 лв.

Искаме максимално бързо да възстановим всички транспланатационни дейности, така че да няма нужда децата да се изпращат за лечение в чужбина.

Това, което предлагаме като промяна във финансирането трябва да бъде приложено и към другите две Клиники по детска онкохематология - във Варна и Пловдив. Те също затруднения с персонала и промените и подпомагането трябва да бъде за трите центъра. Трябва да кажем, че сумата няма да е много голяма, защото става дума за пациенти с редки болести, каквито са детските болести на кръвта и онкологичните болести при децата.

През нашата клиника месечно преминават по около 120 деца, тоест финансирайки достатъчно добре детските онкохематологии, това ще спести много повече пари на държавата, защото за тяхното лечение в чужбина се плащат огромни суми, а и специалистите ни няма да се деквалифицират...А в нашата Клиника разполагаме с много добре обучени специалисти.

С цел сравнително бързо да стигнем до пълен обем на костно-мозъчните трансплантации, алогеннни и автоложни, планираме да участваме в Годишния конгрес за Европейската група за костно-мозъчни транслантации, на която да чуем всички новости, направления, резултати от досегашни клинични проучвания, изтъкна още за БНР доц. Аврамова.

Доц. Боряна Аврамова благодари за помощта и усилията на техните партньори от родителската НПО – фондация "Злато". Вече се подготвя ремонт на клиниката през лятото, за да се подобрят и модернизират битовите условия, както и възобновяване на пансиона за родители към клиниката.

 

Доц. Боряна Аврамова завършва през 1990 г. Висш медицински  институт - София, Медицински факултет, специалност “Медицина”, има основна специалност  “Детски  болести" и втора специалност  “Детска клинична хематология”, ноември 2005 г. - Придобита Научна и образователна степен “Доктор” след защита на дисертационен труд на тема “Фактори, повлияващи мобилизацията и колекцията на периферни хемопоетични стволови клетки при пациенти със злокачествени заболявания”. През декември 2009 г. - Придобита образователно-квалификационна степен “Магистър” по Обществено здраве и здравен мениджмънт, а от февруари 2024 е Началник на к Клиника по детска клинична хематология и онкология при УМБАЛ „ Царица Йоанна“-ИСУЛ

От 2013 до 2023 г. е Началник на отделение по детска клинична хематология със сектор за трансплантации на хемопоетични стволови клетки в Клиника по детска клинична хематология и онкология при УМБАЛ „ Царица Йоанна“-ИСУЛ. Има специализации във Виена - мобилизация и колекция на периферни стволови клетки , в Мюнхен - мобилизация и колекция на периферни стволови клетки, отново във Виена - мобилизация и колекция на кръвни продукти и периферни стволови клетки и трансплантация  на периферни стволови клетки. От 2000 до 2005 г.- обучителни курсове и краткосрочни специализации по детска онкохематология и трансплантации на хемопоетични стволови летки (Залцбург, Австрия; Улм, Германия; Париж, Франция)

Член на Българския лекарски съюз, Българското сдружение по детска клинична хематология и онкология, Българската педиатрична асоциация, Българско медицинско сдружение по хематология, Европейското дружество по детска онкология, Европейската хематологична асоциация, Европейската група за костномозъчни трансплантации.

Източник: БНР