Новини

Зам.-министър Илко Гетов откри обновеното Спешно отделение на ИСУЛ | ИСУЛ

Новини

19.12.2023

Зам.-министър Илко Гетов откри обновеното Спешно отделение на ИСУЛ

Зам.-министърът на здравеопазването проф. Илко Гетов откри днес обновеното Спешно отделение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, което е изградено изцяло в съответствие със Стандарт „Спешна медицина“.



















Снимки от официалното откриване на обновеното Спешно отделение на ИСУЛ

 

То беше ремонтирано, разширено и преоборудвано по Проект BG16RFOP001-4.001-0001-С01 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ (Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020), чийто бенефициент е Министерство на здравеопазването.

 

По случай откриването тържествен водосвет за здраве на пациентите и на лекуващия ги медицински персонал отслужи Негово Преосвещенство Мелнишкия епископ Герасим, главен секретар на Св. Синод на БПЦ.

 

„Днес тук си дават среща миналото и бъдещето“, каза при откриването зам.-министър Гетов, визирайки контраста между старата и новата част на Спешното отделение. В разговор с изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ Любомир Пенев той пое ангажимент Министерство на здравеопазването да продължи да подкрепя болницата и го увери, че ще бъдат осигурени средства и за неремонтираните помещения.

 

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ Любомир Пенев от своя страна благодари на Министерство на здравеопазването за оказаната подкрепа за обновлението и модернизацията на спешната структура на болницата. Заедно с  началника на Спешното отделение д-р Велислава Начкова той запозна присъстващите с възможностите, с които отделението вече разполага. Става въпрос за изцяло обновени:

 

- Зала за преглед и спешна терапия с 10 легла

- Зала за диагностично уточнение и наблюдение с 5 легла (тук пациентите  пролежават докато бъде уточнено състоянието им и излязат резултатите от назначените изследвания)

- Противошокова зала с 2 поста

- Специализирани консултативни кабинети

- Манипулационна и гипсовъчна зала

- Стая за инфекциозно болни (изолатор)

- Чакалня, която е изцяло преобразена и вече е широка и просторна.

- Тоалетни (вкл. тоалетна за инвалиди).

- Складови помещения

- Помещения за отдих на персонала.


Снимки: Изпълнителния директор на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" Любомир Пенев заедно с началника на Спешно отделение д-р Велислава Начкова показват на зам-министър Илко Гетов обновените помещения.

 













Снимки на новото Спешно отделение на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"

















***


Министерството на здравеопазването, в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, изпълнява голям инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ.

 

Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинската помощ, в т. ч. и подобряване на достъпа за лица с увреждания.

В рамките на проекта ще бъдат обновени и модернизирани 237 обекта от системата на спешната медицинска помощ, които включват 27-те центъра за спешна медицинска помощ с техните 170 филиала, 6 изнесени екипа в общините, както и 34-те спешни отделения в държавните лечебни заведения.

 

www.eufunds.bg