Новини

Д-р Йордан Спирдонов, д.м.: COVID и фитохормони причиняват псевдорак на гърдата! | ИСУЛ

Новини

18.12.2023

Д-р Йордан Спирдонов, д.м.: COVID и фитохормони причиняват псевдорак на гърдата!

-Д-р Спирдонов, какво е това заболяване-имитатор, което се опитва да сгромоляса живота на жените, подвеждайки ги, че имат рак на гърдата?

 

- Псевдоангиоматозната хиперплазия на гърдата (Pseudoangiomatous stromal hyperplasia - PASH) е доброкачествено разрастване на съдови елементи и съединителна тъкан, в основата на които стои хормоналният дисбаланс между прогестерон-естрадиол-тестостерон. Това нарушение е причина за формиране на различни по размер тумории формации от 6-7 мм до 6-7 см. Тези образувания при клини чен преглед, мамография, ехография, включително и ЯМР, имитират в пълна степен и не могат да бъдат разграничени от карцином на гърдата. .

 

- Заболяването се счита за рядко, защо сега случаите зачестяват според вас?

 

- Досега се смяташе за рядко, доброкачествено, туморовидно заболяване на гърдата, по-често при жени в пременопауза. Откриваше се инцидентно при операции или Tru-cut (иглени) биопсии. Същата беше картината и при нашите пациентки допреди 2 г. Оттогава насам сме регистрирали вече 33 пациенти с PASH, включително и един 67-годишен мъж от миналата седмица. Според нашия екип вероятните причини за зачестяването му през последните две години се крият в C0VID-19, засягащ малките съдове.

 

На този етап д-р Иван Терзиев (началникът на Отделението по патология в болницата, с когото работим в тясно сътрудничество) търси начини (маркери, тестове), за да докажем това наше предположение. На втори план слагаме стреса, храната и приема на фитохормони.

 

- Кои са основните причини за развитието му? Кои фактори допълват риска?

 

- Пременопауза и придружаващият я хормонален дисбаланс се смяташе за основна причина за това заболяване. Същевременно възрастовият диапазон при нашите пациенти е твърде широк - от 18 до 82 г. Този факт налага да преразгледаме и преосмислим познанията ни за етиологията на PASH. Твърде малко се знае за факторите на рецепторно ниво, отключващи промените в малките съдове и съединителната тъкан около тях. Дори хистолозите не са на едно мнение към коя група да ги причислят - болест на лимфоидната или на съединителната тъкан, съдовете. Ако другите причини будят спорове, то всички са категорично обединени около хормоналната и алиментарната генеза. Приемът на фитохормони под различни форми, ежедневната употреба на пиле, мляко и млечни продукти повишават в много висока степен вероятността за развитие на PASH.

 

- Как по-точно храните и фитохормоните са свързаниспсевдоангиоматозната хиперплазия на гърдата?

 

- Храните, СЪДЪРЖАЩИ ХОРМОНИ от животински ПРОИЗХОД, фитохормоните имат близка структура до тази на човека. Това им дава възможност да се свържат с рецепторите на хормоночувствителните тъкани. По този начин се нарушава балансът прогестерон/ естрадиол, прогестерон/ тестостерон и естрадиол/ тестостерон. При въвеждането на външен хормон хипофизата получаваданни за неговото наличие и не само не повишава собственото си производство, а го спира. Това е основната причина да не се препоръчват на млади жени с работещи яйчници, тъй като нарушават физиологичната им дейност.

 

- Кои от фитохормоните, най-често приемани от жените, може да предизвикат такъв проблем? Има ли сред тях и „безопасни", които може да подкрепят здравето на жената, без да създадат такива проблеми?

 

- Много моля да не се заблуждавате и вярвате, че има билка, която да влияе на вашия цикъл, гърди, пременструален синдром, пременопаузални и паузални оплаквания, ще спре развитието на миомни възли, образуването на кисти в яйчниците или всичко друго, свързано с женската полова система, и да не е фитохормон. Ако не е фитохормон, то няма да ви влияе. Моят съвет е да изследвате половите си хормони и тогава да предприемате аргументирана терапия на установен вече дисбаланс. Само в този случай ще е безопасно за вас.

 

- Как псевдоангиоматозната хиперплазия на гърдата успява да излъже и ЯМР? Какво включва диагностиката и кои методи помагат да се разграничи заболяването от истинския рак на гърдата?

 

- Клинично се установява плътна формация. При ехография се регистрира Ту-формация, която много често отслабва сигнала дистално. При доплер - има интензивни съдови сигнали. На мамографията се регистрира окръглена или неправилна сянка с висока плътност, нерядко с макрои микрокалцификати.

 

При ЯМР с к.м. се установява най-често солидна формация, която силно повишава своя интензитет на фона на другите тъкани и формира патологична крива на контрастиране. При дифузионните техники - потиска сигнала. Всички изредени белези при образните изследвания са за карцином на млечна жлеза.

 

На последния конгрес на европейските образни диагностици, занимаващи се с диагностика на гърдите (EUSOBI) във Валенсия, представихме нашите резултати от случаите с PASH. В дискусията установихме, че колегите в Европа също срещат този диагностичен проблем, но не още в такъв мащаб. Както те, така и ние, сме на мнение засега, че ЕДИНСТВЕНИЯТ СИГУРЕН НАЧИН ЗА ДОКАЗВАНЕ на това заболяване и предотвратяване на ненужни операции е Tru-cut (иглена) биопсии. При нея под локална анестезия се изважда тъкан за изследване, което замества оперативното вземане на материал - ексцизионна биопсия. След манипулацията пациентката отива на работа, а резултатът излиза максимално до 10 работни дни.

 

- Съветът към всички жени е да си самоизследват редовно гърдите за новопоявили се бучки и уплътнения в тях. Може ли и как да разграничим опасните от псевдоангиоматозните, за да не изпадаме в излишен стрес и паника?

 

- Моята препоръка е самоизследването да се прави след цикъл или при липса на такъв на 1-во или 31-во число регулярно, първо в легнала позиция. Нека зърното да сочи тавана, а ръката от същата страна да е под тила. С противоположната ръка първо проверявате каналите зад зърното. След това разширявате с кръгови движения до достигане на мишницата, която проверявате детайлно. Накрая с лек натиск на зърното проверявате за секрет. След това заставате права пред огледалото и се самоизследвате и в тази позиция. Само в тези две позиции повишавате

 

***

 

Визитка

 

Д-р Йордан Спирдонов, д.м., е специалист по образна диагностика в УМБАЛ „Царица Йоан на - ИСУЛ", с над 24 години практика по\ специалността. Професионалните му интереси са насочени към заболяванията на лицево-челюстната област и млечните жлези. Завършва медицина през 1995 г. в МУ-Плевен. През 2003 г. придобива специалност по образна диагностика в МУ-София Защитава образователна степен „доктор" през 2005 г., без научен ръководител, което е прецедент в лекарските среди. Дисертацията му е на тема: „Ролята на ехографията при заболявания на големите слюнчени жлези и образувания в ЛЧО". Професионалните умения и достижения на д-р Спирдонов са в сферата на образната диагностика, някои от които световнопризнати. През годините участва в десетки медицински семинари и конференции в страната и чужбина. Автор е на учебник за общопрактикуващи лекари в частта на образната диагностика. Един от авторите е и на „Атлас по ултразвукова диагностика", който е предназначен за специалисти. Майстор е по Рейки терапия. Д-р Спирдонов изработва приставка за скенер на тяло, която помага в по-прецизната диагностиката на рака на млечните жлези. Изобретението е патентовано в Европа, Русия, САЩ, Япония и Китай. Дарител е на 12 комплекта от приставките на държавните Комплексни онкологични центрове в цялата страна. Автор е на иновативна и модифицирана техника за биопсия „модус Спирдонов 1", която дава възможност да се вземе над 5 пъти повече цитологичен материал, за да се подобри диагностиката при различни тумори и при рак на млечната и щитовидната жлеза. Методът спестява на пациентите необходимостта от повторна интервенция и намалява фалшиво отрицателните резултати. В деня на българския лекар той е отличен от Българския лекарски съюз през2021 г. за „Лекар на годината" в категорията „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники".


Източник clippingpoint.net