Новини

Последно поколение компютърен томограф (скенер) заработи в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ | ИСУЛ

Новини

08.05.2024

Последно поколение компютърен томограф (скенер) заработи в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Клиниката по образна диагностика на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ вече разполага с нов, супермодерен компютърен томограф (скенер), който е последно поколение на американския производител General Electric HealthCare. Става въпрос за  128-срезов апарат, модел Revolution Ascend. При необходимост, иновативната машина дава възможност на специалистите да извършват сканиране на пациент с до 448 среза за ротация в спирален режим, което осигурява много детайлна картина, когато става въпрос за скениране на миниатюрни органи или системи.

С новия компютърен томограф могат да се извършват широк набор от клинични изследвания, обхващащи всички анатомични области на човешкото тяло, както и високоспециализирани, нискодозови изследвания на сърце и коронарни съдове.

Големите преимущества на скенера са: намаленото радиационно облъчване на пациента (лъчевата доза намалява до 80%), широкият отвор на апарата (75см) и бързото време на скениране, което осигурява съществено подобрен комфорт на пациента по време на изследването. Голямата подвижност на масата е от значение при трудноподвижни хора. 
Снимка: Новият КТ автоматично центрира масатаСнимка: Радиационното облъчване с новия скенер е намалено с до 80 процента

Апаратът разполага с технология с изкуствен интелект, която със специална 3D камера автоматично центрира масата според индивидуалните анатомични особености на всеки отделен пациент. По този начин се постигат бързина на изследването и максимално прецизни и детайлни клинични образи.

Новият скенер позволява извършването на прецизни изследвания на глава, меки тъкани  шия, гръден кош, корем, малък таз, различни сегменти на гръбначния стълб, кости на крайниците.

 

С него се осъществяват и високоспециализирани и специфични изследвания на коремната област:

- КТ ентерография /изследване на тънки черва/

- КТ виртуална колоноскопия /изследване на дебелото черво/ с възможност за последващи различни 3D реконструкции.

 

Скенирането с новия компютърен томограф се извършват с направление по НЗОК; чрез доброволни здравно осигурителни фондове или срещу заплащане.

Пациентите могат да си запишат час за изследване на тел. 02/9432400 всеки делничен ден от 08:00 до 16:00 часа.