Новини

Успеваемостта в лечението на острата лимфобластна левкемия сред деца достига до 90 процента, казва проф. Добрин Константинов | ИСУЛ

Новини

15.02.2023

Успеваемостта в лечението на острата лимфобластна левкемия сред деца достига до 90 процента, казва проф. Добрин Константинов

Успеваемостта в лечението на острата лимфобластна левкемия сред деца достига до 90 процента, каза в интервю за БТА проф. Добрин Константинов, началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология към болница „Царица Йоанна- ИСУЛ“.

 

Днес се отбелязва Международният ден за борба с детските злокачествени заболявания.

 

Не се отчита ръст в честотата на детските злокачествени заболявания в България, увери проф. Константинов и посочи, че честотата им е 16 на 100 хиляди детско население. По думите му показателите за България са подобни на показателите в останалите европейски страни. Децата със злокачествено заболяване преминават по-леко през лечението на болестта в сравнение с възрастните заради липсата на други обременености в детския организъм, каза още лекарят.

 

Проф. Константинов изрази тревогата си и посочи като предизвикателство липсата на кадри, особено на медицински сестри, работещи в областта на лечението на детските онкохематологични заболявания. Обучението ни е на високо ниво, но липсват желаещи да работят тази силно емоционална и тежка работа, допълни той.

 

Честота на детските злокачествени заболявания

 

Няма значително нарастване на броя на децата, засегнати от злокачествени заболявания, има статистически колебания, които ги приемаме за нормални и те не показват повишаваща се тенденция. Показателите в България не се различават от тези в останалите европейски държави, като честотата средно е 16 на 100 хиляди детско население. Най-често сред децата се срещат острите левкемии и лимфоми, които са около половината от злокачествените заболявания, засягащи деца. Останалите са т.нар. солидни тумори. Имаме отделна специалност „Детска клинична хематология и онкология“, защото структурата и самите заболявания са характерни за детска възраст и дори някои от заболяванията, които имат еднакви имена с тези при възрастните, всъщност имат друг биологичен ход, а пък има и някои заболявания, които въобще не се срещат сред възрастните, обясни проф. Константинов.

 

Терапиите в България са съобразени с международните стандарти

 

Прилаганите в България терапии са напълно съобразени с международните стандарти за лечение на тези заболявания, като ние сме част от една мрежа. Професионално сме удовлетворени от това, че от доста време, като част от мрежата на европейските детски онкохематологични центрове, ползваме напълно европейските стандарти, каза лекарят. С колегите от тези центрове обменяме информация, дори сме директни участници в някои от проучванията за нови протоколи за лечение на някои от злокачествените заболявания. За стандартната терапия имаме пълна възможност за провеждането ѝ в България, посочи той.

 

Известен процент от пациентите проявяват резистентност към лечението, като това се основава на генетични и биологични фактори. В тези случаи обикновено се прилага алтернативно лечение, което е иновативно, а дори и в някои случаи е експериментално. Това все още е труднодостъпно в страната ни, но и в света само в най-специализираните центрове се провежда подобна високотехнологична терапия. Това е нещото, което понякога ни кара, по медицински показания, да насочваме наши пациенти към тези центрове, коментира проф. Константинов.

 

Много е трудно да се каже еднозначно и точно колко са резистентните към терапията деца, защото има голяма гама онкологични заболявания, като всяко от тях има собствено биологично развитие.

 

Лечението на деца в чужбина и успеваемост на терапиите в България

 

Има група пациенти, които се оценяват от медицински специалисти и по строго определени критерии се преценява какви са възможностите ние да изпълним диагностичните и терапевтичните режими, каза проф. Константинов в отговор на въпрос защо някои родители търсят лечение в чужбина. Ако преценим, че това не е възможно и има някакви пречки за лечението тук, насочваме пациента за чужбина, допълни той. Благодарение на доста добре утвърден механизъм, държавата плаща за лечението на тези деца. Другата категория са семействата, които сами преценяват и решават къде да се извърши лечението, като обикновено рядко основата на това решение е медицинско, а по-скоро е субективно, допълни той. По думите му това е личен избор, но тъй като липсва експертиза, безспорно не може да бъде обяснен с медицински понятия или знания, а емоционално се решава, че в чужбина е по-добре.

 

В отговор на въпрос дали родителите вярват на лекарите проф. Константинов каза, че не може да отговори дали всички им вярват, но лекарите и медицинските сестри в клиниката работят, за да спечелят доверието им. Цялостният лечебен процес не се състои в това ние да даваме лекарства и да отчитаме резултат, той е двустранен – и детето като пациент и ние като лекуващи, но и всички членове на семейството на детето, като съдействащи. Доверието между нас е изключително важен фактор, каза още той.

 

Утвърдените у нас терапии на онкологичните заболявания са безплатни. Има индивидуални случаи, за които се смята, че е нужна експериментална терапия, за която дори няма доказателства, но се налага по една или друга причина. Такава терапия може да остане незаплатена от държавата, посочи проф. Константинов.

 

Успеваемостта в лечението на острата лимфобластна левкемия, която е най-често срещаното онкологично заболяване сред децата, за последните 30 години от близо 50 процента достигна почти 90 процента, каза той.

 

Причини за появата на злокачествено заболяване

 

Има генетична предиспозиция, т.е. подготовка в генетичния материал, в генетичната информация на всеки човек, която по някаква, невинаги ясна причина, се отключва и се създават условия за развитие на злокачествено заболяване, така че всяко злокачествено заболяване е индивидуално. В този смисъл не можем нито да предричаме, нито да сме абсолютно точни в прогноза или в сравнение на отделните случаи. Има и деца, които се раждат с някакъв тумор, обясни лекарят.

 

Наследствеността не е в посока предопределеност. Наследствеността, при всички случаи, има своето влияние, но тъй като механизмите на контрол на наследствените фактори са много по-сложни, отколкото елементарното прехвърляне на един фактор от родител на дете, затова не е така директно унаследяването. Много по-сложен е механизмът, който трябва да бъде включен, за да се получи злокачествено заболяване. Не може да се каже, че е наследствено предопределено, но се знае, че има цели фамилии, в които има прехвърляне на дадени белези, обаче тази предопределеност се проявява сред членовете на фамилията в различна степен – има по-висока честота на подобни заболявания, не непременно на едно и също заболяване. Това още веднъж показва, че не става въпрос за елементарно прехвърляне на белези, а известни комбинации, в които при определен момент се осъществява механизъм на развитие, могат да покажат по-висок процент на злокачествени заболявания. Не е непременно едно и също заболяването, за да се твърди, че се наследява от един на друг.

 

В отговор на въпрос дали е вярно, че децата успяват много по-успешно да се преборят с онкологично заболяване в сравнение с възрастните, проф. Константинов каза, че има известни предимства в биологията на децата – бързо развиващ се организъм, който не е обременен от допълнителни заболявания или увреди. Смята се, че това е предимство за децата. Те минават през периода на боледуване и на лечение много по-леко в сравнение с възрастните пациенти.

 

Замразяване на стволови клетки

 

В областта на детските онкохематологични заболявания се извършват трансплантации само на хемопоетични (кръвотворни) стволови клетки, които в нашата клиника извършваме повече от 25 години. Много е сложен отговорът на въпроса дали замразени стволови клетки на децата биха повлияли лечение на онкологично заболяване, ако се наложи, но вероятността да му помогнат е изключително ниска, каза още лекарят. Няма универсални клетки за всякакви ситуации, които да могат да бъдат ползвани. Има показания за подхода към трансплантация по строго медицински критерии и невинаги собствените замразени клетки могат да помогнат. На теория замразени стволови клетки от пъпна връв, особено съхранявани в обществени банки за стволови клетки, могат да бъдат ползвани от нуждаещи се, но много по-рядко от хората, чиито са клетките, допълни той. Клетъчният материал, ако е съхранен добре, може да бъде използван за други членове на семейството или за други хора, добави проф. Константинов

 

Дефинитивно излекуване

 

Дълготрайните наблюдения показват, че има дефинитивно излекуване, каза още лекарят. Имаме пациенти, които отдавна са възрастни и имат семейства и деца. Има риск от рецидив на заболяването, това е коварността му, но той намалява с годините, добави проф. Константинов.

 

Бъдещата детска болница

 

От 1990 г. ние сме „временно“ в ИСУЛ, защото чакаме да влезем в новата детска болница, а аз вече съм почти в пенсионна възраст и чакам временното да мине. Структурата, която беше Специализирана болница за лечение на деца с онкохематологични заболявания, вече не съществува, а ние се вляхме в ИСУЛ. За да бъде максимално ефективна структура като нашата, трябва да е част от обща педиатрична система, защото имаме изключително широки нужди. Както ние, така и другите, ние взаимно си трябваме, защото си помагаме. Когато сме в една структура, много по-ефективно бихме работили. Този мираж - за детската болница, продължава да е най-важното нещо, коментира проф. Константинов.

 

Източник: БТА