Новини

Лятната учебна практика за студентите от I, II и III курс медицина ще се проведе от 25 юли до 8 август 2022 г. | ИСУЛ

Новини

13.07.2022

Лятната учебна практика за студентите от I, II и III курс медицина ще се проведе от 25 юли до 8 август 2022 г.

Всяка година студентите по медицина в Медицинския факултет на МУ- София провеждат лятна учебна практика по избор в университетски болници. Това е регламентирано в раздел „Х“ на Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2021/2022 година на МУ-София.

 

Лятната учебна практика за I, II и III курс тази година ще се проведе от 25 юли до 8 август 2022 г. – 15 календарни дни.

 

Основният документ, по който студентите провеждат практиката, е „Дневник за лятна учебна практика“.

 

В него са отразени указания за начина на провеждане на практиката, както и всички дейности, които следва да извърши всеки студент.

 

Заверка на практиката в дневника се извършва от отговорника по база, определен от началника на съответната клиника в болницата.

 

Допълнителна информация вижте тук>>