Новини

От 12.01.2022 се прекратяват плановият прием и плановите операции в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ | ИСУЛ

Новини

10.01.2022

От 12.01.2022 се прекратяват плановият прием и плановите операции в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Със заповед на директора на СРЗИ д-р Данчо Пенчев от 12.01.2022 г. се преустановява  провеждането на планов прием и планова оперативна дейност на територията на здравните заведения в столицата, в това число и в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Изключение ще се прави за дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Със същата заповед се забраняват посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ на територията София-град, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадии.

За актуална информация, следете интернет сайта на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ www.isul.eu или Фейсбук страницата на болницата като за целта в социалната мрежа facebook.com изпишете УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ официална страница