Новини

Радиочестотната перкутанна термоаблация успешно лекува нетърпими болки | ИСУЛ

Новини

22.05.2024

Радиочестотната перкутанна термоаблация успешно лекува нетърпими болки

За същността, предназначението и предимствата на радиочестотната перкутанна тер-моаблация с иновативния високотехнологичен канадски апарат „Дирос" разговаряме с д-р Любен Попов.

 

Д-р Любен Попов е специалист- неврохирург в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ". Д-р Попов завършва медицина през 1988 г. в МУ-Плевен. Придобива специалност по неврохирургия през 2000 г. От октомври 2001 г. до 30.03.2002 г. е на специализация в неврохиругичната клиника на университета „Вашингтон", Сиатъл, САЩ, с ръководител проф. Ричард Уин. От 01.04.2002 г. до 01.05.2002 г. участва по програма visitors neurosurgeon в Клиниката по неврохирургия на Медицинския университет в Калгари, Канада. Има научни съобщения в областта на вътречерепни хематоми при имунокомпрометирани пациенти.

 

-Д-р Попов, наскоро вие с екип на Клиниката по неврохирургия сте провели операция за лечение на хроничен болков синдром, най-общо казано. За каква интервенция става дума?

 

- Самата интервенция като такава не е нова, иновативно е използването на апарат последно поколение, който за първи път се прилага в България и може да работи в 4 точки едновременно. Това се случва с т.нар. термоканюли (игли), като по този начин се увеличава площта на обгаряне, ако се наложи. Става дума за т.нар. радиочестотно лизиране (радиофреквентна термоаблация). Или по-достъпно казано - високочестотно тем-пературно локално изгаряне на определени анатомични зони, които са инервирани от сетивни нерви.

Т.нар. радиочестотен коагулатор излъчва високочестотна енергия, като по този начин се получава термичен стимул в определена избрана зона. Тази високочестотна енергия се предава чрез термоканюлата и по този начин се прекъсва сетивната инервация в избраната област. Но без да се нарушава нито двигателната, нито вегетативната функция на нервите. Унищожава се само сетивната зона, което прекъсва болковия стимул. Едно от предимствата е възможността-на термоканюлите да извършват триточково третиране: всяка една от тези канюли (игли) в своя край се „разкачва", като от нея излизат 3 крачета, грубо казано. Именно това позволява да се третира, да се обгаря по-голяма територия, когато е необходимо. Фактът, че една канюла има възможност да се разтваря в три точки, сам по себе си е добра опция. Освен това наличието на хибридни канюли дава възможност за инжектиране на контраст и анестетик (обезболяващо лекарство).

 

-Какво трябва да знаем за самата процедура?

 

- Става въпрос за минималноинвазивна процедура, под рентгенов или ултразвуков контрол, с прилагане на локална анестезия или при необходимост меко седиране (въвеждане на седиращи медикаменти по венозен път), тъй като пациентът не трябва да е напълно упоен, за да може да се осъществява словесна комуникация с него. Така се разбира какво изпитва пациентът, който може да отговори дали тези игли са на точното място. След поставяне на канюлите на избраните места започва същинската част на процедурата. Изразява се в

ПУСКАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ ИМПУЛС за 2-3 или повече минути, в зависимост от мястото на обработка (гръбнак, таз, коляно или друго място или орган в тялото). Ка-то, разбира се, преди това има възможност в тази канюла да се въведе локален анестетик. Крайната цел е да се получи максимална точност на термоаблацията в съответната зона.

 

- При кои състояния и заболявания се прилага тази методика?

 

- Може би тук е мястото да отбележа, че в някои случаи радиофреквентната термоаблация се прилага в съчетание с оперативни процедури, които се извършват с пълна упойка. Например, при наличие на чернодробни лезии, като тя е показана при първични чернодробни тумори в определен размер. А също при рак на белия дроб, когато той засяга краищата на този орган. А иначе, приложението е многостранно. Като се започне от заболявания и болки в гръбначния стълб (в спинална и в гръдна област, в кръста, в тазово-опашната област) също така се третира и главоболие.

Дава много добър ефект при окципитална невралгия и тригеминална невралгия (много неприятно и силно болезнено състояние), както и при междуребрена невралгия. Разби-ра се, има добри резултати и при болки в коляното, когато то все още не е разрушено до степен, че да се поставя изкуствена колянна става. Или пък не действат вече стандартните медикаменти. Мога да добавя и болки в рамото, както и в ходилото, при които също се постига положителен ефект. Интересно е, че има съобщения за третиране на хъркането, като там се атакува мекото небце и висулката му. С електрода, който се поставя там, се получава втвърдяване и стягане на мекото небце и по този начин се намалява значително неговата вибрация, която е основна причина за хъркането.

В исторически аспект е интересно, че първата термокоагулация (тя не е радиочестотна) е направена още през 1931 г. от известния сред медицинските среди Мартин Кершнер, който третира тригеминалния ганглий. Става дума отново за тази унищожаваща хората тригеминална невралгия, която се изразява в лицеви болки и се провокира от говор, хранене, пиене, на вода и т.н. А първата радиотермоаблация е направена през 1965 г. от други двама лекари - Косман и Ромосов.

 

- Бихте ли коментирали що за състояние е сакроилеит - визирам пациента, на когото сте приложили тази процедура?

 

- Опашната кост се свързва с двете тазови кости - лява и дясна. Има една става - „цеп-ка", грубо казано, и при някои състояния тази става започва да се възпалява асептично, т.е. без да има наличие на бактериален или вирусен агент. Започва да се ошипява и да се заличава. Болните с тази диагноза изпитват неприятни усещания в таза и опашната кост, в задни-те части на тазовата мускулатура, в слабинните гънки, в предната част на бедрената мускулатура. Това влошава качеството им на живот: при ставане, при ходене, особено сутрин, клиниката на болестта се проявява най-силно. Продължителното й протичане може да доведе до тревожност, депресия. А пациентът, за когото говорите, се чувства добре, като е изписан още на следващия ден след манипулацията. Очакваме състоя-нието му да се подобрява като максималният ефект от лечението настъпва на 45-я-50-я ден.

 

- А прилагате ли вече тази интервенция и на други пациенти?

 

- Засега все още не сме започнали регулярна дейност, тъй като трябва първо да се сключи договор с фирмата. Този високотехнологичен канадски радиофреквентен генератор „Дирос", който е в основата при процедурата, за пръв път направи промоция в България, конкретно в нашата болница. Предстои този процес да се регламентира. За съжаление, доколкото знам, Здравната каса не поема такава процедура. Което е финансово натоварване на пациентите, тъй като процедурата не е евтина. В нашата страна цените са различни (от около 800 лв. до 1400 лв. или повече на някои места). В световен мащаб са доста сериозни. В Гърция например, само едната канюла е с цена около 1200 евро. Но там се заплащат от съответните здравни каси. А има състояния, които не могат да бъдат решени с лекарства и операция, затова в някои случаи радиочестотната термоаблация е единствена подходяща методика за елиминиране на болковия стимул и страдания на пациентите.

 

-Какъв е ефектът от тази процедура?

- Ефектът от високочестотната термоаблация като метод е доста добър. В медицинска-та литература е отбелязано за успешни резултати в 70 до 90% от случаите за всичките тези години от1995 г. до наши дни. В зависимост от мястото на третиране, болката се намалява или прекратява за периоди от година-две, повече години или завинаги. Но сега вече с новия високотехнологичен апарат се очаква по-добър ефект, който, както вече казах, позволява едновременно да се работи на 4 точки едновременно.

 

Методът е все по-достъпен, неинвазивен, тъй като процедурата е щадяща - тези игли влизат перкутанно (през кожата). Все по-често е метод на избор, понякога и пръв, за третиране на нетърпими болки, трудно лечими или нелечими по друг начин. Става дума за мек ток, образно казано, за по-голям избор на честотата и самото моделиране на апарата, който всъщност е в основата на тази процедура. И разбира се, възможността за тези игли-канюли, които всъщност опосредстват контакта между апарата и съответната зона на третиране. С колкото повече възможности разполагат те, толкова по-добри резултати се получават. А може би ще има и още подобрения.

 

Автор: Яна БОЯДЖИЕВА - в-к „Доктор“.

 

***
Д-р Любен Попов работи с направления по НЗОК и консултира пациенти към МЦ „ИСУЛ – Царица Йоанна“. За запазване на час за преглед – тел. 02 94 32 207.