Новини

ИСУЛ кандидатства за регионален обучителен център по първа помощ към Aмериканската сърдечна асоциация | ИСУЛ

Новини

01.04.2024

ИСУЛ кандидатства за регионален обучителен център по първа помощ към Aмериканската сърдечна асоциация

Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ има амбицията да се сертифицира като Обучителен център за оказване на първа помощ към AHA (Американската сърдечна асоциация). Инициативата е на началника на клиниката чл. кор. на БАН, проф. д-р Асен Гудев и е подкрепена от Катедрата по спешна медицина към столичната болница и Дружеството на кардиолозите в България. Целта е да бъдат обучени български инструктори по ACLS (Advanced Cardiac Life Support ), които на свой ред да обучават останалите си колеги от България и региона, без да се налага представители на АНА да идват у нас.

Първата стъпка към тази цел беше направена чрез провеждането на Курс по кардиопулмонална ресусцитация за медицински персонал (Advanced Cardiac Life Support - ACLS) на American Heart Association (AHA), който приключи успешно в края на миналата седмица в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Трима лекари от Клиниката по кардиология, четирима от Спешното отделение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и един от Медицинския институт на МВР преминаха успешно през него. В курса взе участие и американски парамедик, дислоциран във Варшава, който е предпочел да се яви в България, вместо да се връща в родната си страна.   





Снимка: По време на обучението 

Обучението, през което преминаха младите лекари, е абсолютно задължително за всеки отвъд океана, който иска да практикува медицина. В САЩ на всеки две години лекари, медицински сестри, парамедици са длъжни да подновяват знанията си в тази област.

Обучението бе проведено от двама лектори отвъд океана, единия от които българката доц. д-р Радосвета Уелс, която е програмен директор в Texas Tech University Health Sciences Center El Paso.





Снимка: доц. д-р Радосвета Уелс

„Много съм впечатлена от това, което виждам в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Работила съм в болницата преди години. Спешното отделение тогава и сега нямат нищо общо. Впечатлена съм и от младите колеги, които се включиха в обучението, както и от техните ментори – проф. Гудев и проф. Кинова, които демонстрират дългосрочна визия“, сподели след приключването на курса доц. д-р Радосвета Уелс.

 

***

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ изказва специални благодарности на д-р Петър Калайджиев – кардиолог в Клиниката по кардиология на болницата, и д-р Гергана Войнова, специализант към нея, за положените усилия и за чудесната организация на събитието.

 

***

Какво дава на медиците участието в курса?


На първо място те се обучават да разпознават сърдечен арест или други спешни състояния, които могат да доведат до сърдечен арест, както и да се опитат да ги предотвратят, така че да не се стигне до сърдечен арест. След курса медиците имат готовност за незабавната намеса при сърдечен арест по стандартизиран подход и с алгоритми, които се запаметяват и упражняват практически в симулирана среда по време на курса. Работи се и върху умението на всеки от тях в рамките на минути да организира екип, който да предприеме животоспасяващи действия.


***
Списък на лекарите, които преминаха успешно Курса по кардиопулмонална ресусцитация за медицински персонал (Advanced Cardiac Life Support - ACLS)

 

Д-р Гергана Войнова – Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Д-р Мария Константинова - Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Д-р Милен Велков - Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Д-р Александър Михос – Спешно отделение, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Д-р Надежда Гусакова - Спешно отделение, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Д-р Калина Тончева - Спешно отделение, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Д-р Сена Пушкаревич – Спешно отделение, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Д-р Антонина Стоянова – Клиника по гастроентерология, Медицински институт на МВР

Cory Higbee - парамедик към  US Customs and Border Protection


Източник: УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"