Новини

Официално становище на ръководството на УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“ по повод липсата на топла вода за Клиниката по детска клинична хематология и онкология и обвиненията, че тя е спирана умишлено | ИСУЛ

Новини

16.11.2023

Официално становище на ръководството на УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“ по повод липсата на топла вода за Клиниката по детска клинична хематология и онкология и обвиненията, че тя е спирана умишлено

В Клиниката по детска клинична хематология и онкология проблемът с топлата вода е свързан с времето на идване на топлата вода до чешмите. Тя никога не е спирана.

През лятото, когато действително имаше проблем с топлата вода, са сменени стари кранове, които го предизвикваха. Към днешна дата проблем с наличието на топла вода не съществува.

Въпрос е на изчакване да се източи водата, която е в тръбите, тъй като тръбопроводът е много дълъг. Чисто териториално, Клиниката по детска клинична хематология и онкология е в най-отдалечената точка на сградата на болницата. Тъй като сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ е строена преди 87 години, изградената водопроводна система е строена по стара технология, при която, за да стигне от точка А до точка Б, водата изминава дълъг път. В новите сгради този проблем се избягва, като се изграждат рециркулационни тръби, за да може водата да циркулира в тях непрекъснато.

За да спестим на майките дискомфорта да чакат докато потече топла вода, още преди няколко месеца сме предприели действия да се добави рециркулационна тръба към Клиниката по детска клинична хематология и онкология, благодарение на която водата през цялото време да циркулира в отделението, за да може от момента на пускане на чешмата веднага да потича топла вода. Въпрос на кратък срок е този проект да бъде финализиран.

Никога и по никакъв начин не е спирано подаването на топла вода към детското отделение. В цялата болница се поддържа постоянен дебит не само на топлата, но и на студената вода, за да се посрещнат всички нужди на клиниките.

Обвинението, че умишлено е спирана топлата вода на Клиниката по детска клинична хематология и онкология е чудовищно и не отговаря на истината. Това е удар към цялата болница, чиито специалисти денонощно се грижат за здравето на само на децата с онкохематологични заболявания, но и на всички пациенти в нея.