Новини

Oбновената Клиника по хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ отново работи с пълен капацитет | ИСУЛ

Новини

21.08.2023

Oбновената Клиника по хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ отново работи с пълен капацитет

От днес обновената Клиника по хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, чиято дейност временно беше ограничена заради планов ремонт, отново работи с пълния си капацитет.

По този повод Отец Венедикт от православния храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Иваняне, отслужи тържествен водосвет за здраве – както на пациентите, така и на персонала на едно от най-натоварените звена в болницата. Около 2000 пациенти преминават през клиниката годишно.

Клиника по хирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ е с дългодишни традиции в хирургичното лечение на заболяванията на стомаха, тънкото и дебелото черво, особено с онкологична насоченост. Лекуват се заболявания в аналната област, като се прилагат най-съвременните методики. Добре развита е жлъчната хирургия, включително с прилагане на миниинвазивни и перкутанни методи . В клиниката се оперират и заболявания на черния дроб и панкреаса. Извършват се оперативни намеси върху слезката, включително лапароскопски. Силно развита е хирургията на херниите, като се прилагат най-съвременните миниинвазивни методи.


Това е едно от малкото места, където се извършва оперативна намеса при ВЧЗ (Улцерозен колит и болест на Крон). От около 4 години в клиниката се прилагат бариатрични (метаболитни) операции при пациенти с морбидно затлъстяване.


Силно застъпена е спешността в коремната хирургия - пациенти с кървене от гастроинтестиналния тракт и всички останали спешни състояния в хирургията, които представляват около 30% от случаите.
Снимки: От водосвета както и от самата клиника след ремонта


Източник: УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"