Новини

Излезе от печат Ръководство по психиатрия за студенти по медицина  | ИСУЛ

Новини

06.03.2023

Излезе от печат Ръководство по психиатрия за студенти по медицина

Излезе от печат Ръководство по психиатрия за студенти по медицина в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Тракийския медицински университет. То е под редакцията на проф. д-р Петър Маринов. Съдържанието е по изпитния конспект за двата университета и е допълнено с няколко глави, посветени на: спешната психиатрична помощ; лиезон-психиатрията; основите на комуникация в психиатрията; социалната психиатрия и психиатрията на бедствените ситуации. Текстът е илюстриран с клинични случаи за всички базови нозологични единици.

Сред авторите е и д-р Фани Цуракова, психиатър в УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ“, отговорен редактор на изданието.

Ръководство по психиатрия за студенти по медицина, ред. проф. д-р Петър Маринов, стр. 410, изд. „Иван Чалев“, С., 2022

Източник: УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"