Новини

Отбелязваме европейския ден за информираност относно антибиотиците и разумната им употреба | ИСУЛ

Новини

18.11.2022

Отбелязваме европейския ден за информираност относно антибиотиците и разумната им употреба

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията – European Centre for Diseases  Prevention and Control (ECDC), Stockholm  обявява за пръв път през 2008 година18 ноември за Европейски ден за информираност относно антибиотиците.

 

Европейският ден за информираност относно антибиотиците и отговорното им прилагане е ежегодна европейска инициатива за обществено здраве, която се провежда на 18 ноември, за да повиши осведомеността относно заплахата за общественото здраве от антибиотичната резистентност и значението на разумната употреба на антибиотици.

 

Една от най-значимите заплахи за общественото здраве  в нашето съвремие е антимикробната резистентност (AMР). Тя нараства до опасно високи нива във всички части на света,  наричана е  “тихата пандемия”

 

Бактериите, които  проявяват «разширена» резистентност към антибиотици (extensively drug resistant -XDR) или напълно резистентни към антибиотици (pan-drug R-PDR), често  се наричат " "superbugs".

 

Все по-често изолираните  множествено-резистентни  "ex-drug" и "pan-drug"  бактериални щамове, както и липсата на новосинтезирани антимикробни средства, изправят човечеството пред широкомащабно увеличение на заболяемостта и смъртността от тежки инфекции.

 

Антибиотичната резистентност е не просто бъдеща заплаха, а присъстваща, тук и сега. 

Всяка година в Европейския съюз близо 4 млн пациенти придобиват инфекции в болниците и приблизително 37 000 от тях завършват летално, като директна последица от инфекциите.

 

Товарът на тези инфекции - здравен, икономически, е сравним с този, причинен от грип, туберкулоза и HIV/AIDS взети заедно!  По данни на ECDC,  75% от този товар се дължи на инфекции, свързани с медицинското обслужване (ИСМО/ВБИ).

 

Проучване на  ECDC  оценява тежестта на 5 типа инфекции, причинени от множественорезистентни бактерии (Multidrug Resistant-MDR)   и влиянието им върху общественото здраве в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство  (EU/EEA). Товарът на ИСМО/ВБИ се измерва с: брой на случаите,  смъртни случаи , директен резултат и годините  живот, инвалидизиран от увреждания (disability-adjusted life years -DALYs). Тези оценки се основават   на данни от Европейската мрежа за наблюдение на антимикробната резистентност (EARS-Net) от 2015 г. В заключение, проучването показва, че 39% от товарът е причинен от инфекции с бактерии, резистентни на последна линия антибиотици, като карбапенеми и колистин. Това нарастване на резистентността започва от 2007 г. и е тревожно, защото тези антибиотици са последните възможности за лечение. Когато те вече не са ефективни, е изключително трудно или в много случаи невъзможно да се лекуват инфекции. В периода 2007 – 2015 година, товарът - здравен и икономически на  16-те вида бактерии с АMР, проследявани от ECDC, е нарастнал драстично. Броят смъртни случаи, директна последица от инфекции с Klebsiella pneumoniae, резистентна към карбапенеми , група  антибиотици (АБ)  от последна линия  –  е нарастнал 6 пъти. Това е тревожна тенденция, тъй като тези бактерии могат лесно да се разпространят в ЛЗ, ако не са налице подходящи мерки за предотвратяване и контрол на инфекциите. Броят смъртни случаи, директна последица от инфекции с E. coli , резистентни към 3-та генерация цефалоспорини – е нарастнал 4 пъти.  Приблизително 6. 39% oт товара се дължи на инфекции, причинени от бактерии, резистентни на последна линия АБ – карбапенеми и колистин.

 

Намаляването на товара чрез разумна антибиотична употреба, както и подходящи мерки за превенция и контрол на инфекциите, може да бъде постижима цел в лечебните заведения.

 

Разумната употреба на антибиотици може да ограничи и спре развитието на резистентни бактерии и да запази ефективността на антибиотиците за бъдещите поколения. Разумната употреба означава употреба на антибиотици само , когато са необходими, с правилната доза, интервали на дозиране и продължителност на курса.

 

Мотото на кампанията през тази година: „Да предотвратим антимикробната резистентност заедно”

 

Призивът е към всички сектори, да насърчават разумната употреба на антимикробни средства и да засилят превантивните мерки, насочени към АМР, като работят заедно в сътрудничество чрез подхода „Едно здраве“.

 

Основни послания Европейски ден за информираност относно антибиотиците 2022 г. - тук>>


Антибиотиците бъдете отговорни - тук>>


Антибиотичната резистентност — все по-сериозна заплаха за човешкото здраве - тук>>


Източник: УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД