Конкурси

Конкурс

08.12.2022

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурси за лекар-специализант към Клиника по анестезиология и интензивно лечение и Клиника по кардиология

ОБЯВА

 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за свободни места за:

- 2 бр. лекар-специализант по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ към Клиника по анестезиология и интензивно лечение и

- 1 бр. лекар-специализант по специалност „Кардиология“ към Клиника по кардиология.

Кандидатите е необходимо да подадат следните документи до един месец след публикуване на обявата във вестник „Труд“ на 08.12.2022 г.

 

1. Заявление свободен стил;

2. Автобиография по европейски образец;

3. Копие на диплома за завършено висше образование;

4. Медицинско свидетелство.

 

Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа или по електронната поща на е-адрес: ok@isul.eu.

              

Кандидатите ще бъдат поканени за събеседване като се съобщи по имейл  деня и часа.