Конкурси

Конкурс

06.10.2022

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за свободно място за лекар-специализант по специалност „Лъчелечение“ към Отделение по лъчелечение и метаболитна брахитерапия - Клиника по медицинска онкология.

ОБЯВА

 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за свободно място за лекар-специализант по специалност „Лъчелечение“ към Отделение по лъчелечение и метаболитна брахитерапия - Клиника по медицинска онкология.

Кандидатът е необходимо да подаде следните документи до един месец след публикуване на обявата във вестник „Труд“ на 06.10.2022 г.

 

1.Заявление свободен стил;

2.Автобиография по европейски образец;

3.Копие на диплома за завършено висше образование с приложение;

4.Медицинско свидетелство.

 

Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа или на електронната поща на е-адрес: ok@isul.eu.

Кандидатите ще бъдат поканени за събеседване като се съобщи по имейл  деня и часа.