Конкурси

Конкурс

01.12.2021

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за свободно място за лекар-специализант по специалност „Медицинска онкология“

ОБЯВА

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за свободно място за лекар-специализант по специалност „Медицинска онкология“ в Отделение по медицинска онкология към Клиника по медицинска онкология.

Кандидатът е необходимо да подаде следните документи до един месец след публикуване на обявата във вестник „Труд“ на 01.12.2021 г.

            1. Заявление свободен стил;

            2. Автобиография по европейски образец;

            3. Копие на диплома за завършено висше образование с приложение;

            4. Медицинско свидетелство.

Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа или по електронната поща на е-адрес: ok@isul.eu.    

Кандидатите ще бъдат поканени за събеседване като се съобщи допълнително деня и часа.