Конкурси

Конкурс

29.05.2024

Oбява за свободни длъжности за медицински сестри, медицински/рентгенови лаборанти и санитари в УМБАЛ „Царица Йонна – ИСУЛ“ ЕАД

РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ за Клиника по Образна диагностика

За допълнителна информация: 02 9432 473 – старши рентг. лаборант Росица Стаменова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за Клиника по хемодиализа

За допълнителна информация: 02 9432 520 ст.м.с. Веселина Илиева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /ЕНДОСКОПСКА/ за Клиника по гастроентерология

За допълнителна информация: 02/9432 340 ст.м.с. Валентина Пенева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /ОПЕРАЦИОННА/ за Клиника по хирургия

За допълнителна информация: 02 9432 412 ст.м.с. Соня Младенова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за Клиника по хирургия

За допълнителна информация: 02 9432 223 ст.м.с. Марияна Стаменова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за Отделение по онкология в областта на УНГ болести в Клиника по УНГ болести

За допълнителна информация: 02 9432 553 ст.м.с. Таня Славова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за Отделение по обща оториноларингология в Клиника по УНГ болести

За допълнителна информация: 02 9432 603 ст.м.с. Павлинка Кънчева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за  Отделение по детски УНГ болести в Клиника по УНГ болести

За допълнителна информация: 02 9432 592 ст.м.с. Рени Наполеонова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за Клиника по кардиология

За допълнителна информация: 02 9432 166, GSM 0886 606598 ст.м.с. Катя Александрова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за Клиника по очни болести

За допълнителна информация: 02 9432 225 ст.м.с. Рени Захариева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за Клиника по интензивно лечение на нервни болести

За допълнителна информация: 02 9432 535 ст.м.с. Христина Георгиева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за Клиника по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения

За допълнителна информация: 02 9432 565 ст.м.с. Валентина Раденкова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за Клиника по ортопедия и травматология

За допълнителна информация: 02/ 9432 312; 0888 880177 ст.м.с. Виолета Пеева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /ОПЕРАЦИОННА/ за Клиника по ортопедия и травматология

За допълнителна информация: 02/ 9432 312; 0888 880177 ст.м.с. Виолета Пеева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /РЕАНИМАЦИОННА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА/ за Клиника по анестезиология и интензивно лечение

За допълнителна информация: 02 9432 234 ст.м.с. Димитринка Тодорова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  за Клиника по нефрология

За допълнителна информация: 02 9432 197 ст.м.с. Елеонора Николова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  за Клиника по урология

За допълнителна информация: 02 9432 419 ст.м.с. Галина Кирова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  за Клиника по детска клинична хематология и онкология

За допълнителна информация: 0879 627288 ст.м.с. Далина Драгомирова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за Мултипрофилно спешно отделение

За допълнителна информация: 02 9432 443 ст.м.с. Петя Тошева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за Звено „Централно снабдяване със стерилни материали“

За допълнителна информация: 02 9432 384 м.с. Левянска

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ за Клиника по обща и клинична патология

За допълнителна информация: 02 9432 477 ст. лаборант Теменужка Стоилова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ за Клинична лаборатория

За допълнителна информация: 0887 720918 ст. лаборант Лидия Иванова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ за Лаборатория по трансфузионна хематология

За допълнителна информация: 02 9432 296 ст. лаборант Бисерка Беримска

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

САНИТАР за Клиника по хирургия

За допълнителна информация: 02 9432 223 ст.м.с. Марияна Стаменова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

САНИТАР за Отделение по онкология в областта на УНГ болести в Клиника по УНГ болести

За допълнителна информация: 02 9432 553 ст.м.с. Таня Славова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

САНИТАР за Отделение по обща оториноларингология в Клиника по УНГ болести

За допълнителна информация: 02 9432 603 ст.м.с. Павлинка Кънчева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

САНИТАР за Клиника по интензивно лечение на нервни болести

За допълнителна информация: 02 9432 535 ст.м.с. Христина Георгиева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

САНИТАР за Клиника по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения

За допълнителна информация: 02 9432 565 ст.м.с. Валентина Раденкова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

САНИТАР за Клиника по ортопедия и травматология

За допълнителна информация: 02 9432312; 0888 88 01 77 ст.м.с. Виолета Пеева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

САНИТАР /ОПЕРАЦИОНЕН/ за Клиника по ортопедия и травматология

За допълнителна информация: 02 9432 312; 0888 88 01 77 ст.м.с. Виолета Пеева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

САНИТАР за Клиника по анестезиология и интензивно лечение.

За допълнителна информация: 02 9432 234 ст.м.с. Димитринка Тодорова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

САНИТАР-НОСАЧ за Мултипрофилно спешно отделение

За допълнителна информация: 02 9432 443 ст.м.с. Петя Тошева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

САНИТАР за Болнична аптека

За допълнителна информация: 02 9432 429 фарм. Гергана Райкова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


САНИТАР за Клиника по детска клинична хематология и онкология


За допълнителна информация: 0879 627288 ст.м.с. Далина Драгомирова