Конкурси

Конкурс

13.12.2023

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 2, ал. 4 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 1, т. 3, и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

ОБЯВЯВАМ

 

Конкурс за срок от три години за


Началник клиника по гастроентерология

Началник клиника по детска клинична хематология и онкология

Началник клинична лаборатория


Заповед № РД - 02 - 820/29.12.2023 г. за удължаване на срока за прием на документи - тук>>


Заповед № РД - 02 - 773/11.12.2023 г. - тук>>