Конкурси

Конкурс

03.07.2023

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява свободни места за медицински сестри

ОБЯВА

 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява свободни места за медицински сестри, анестезиологични и реанимационни за Клиника по анестезиология и интензивно лечение. Трудово възнаграждение 1800 лв.

           

Кандидатът е необходимо да подаде следните документи:

 

1. Заявление за назначаване на работа;

2. Автобиография по европейски образец;

3.Копие на диплома за завършено образование с професионална квалификация „Медицинска сестра“;

4. Медицинско свидетелство.

 

Документите се подават в канцеларията на КАИЛ.

Допълнителна информация