Конкурси

Конкурс

21.03.2023

Във връзка с Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването по чл. 44, ал. 1 и ал. 3 от същата наредба за определяне местата за специализанти финансирани от държавата

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД  предлага следните брой места по направление „Здравни грижи“ за специализанти финансирани от държавата по специалности:

Операционна и превързочна техника – 1 

Спешна медицинска помощ – 1

 

Кандидатите е необходимо да заявят своя интерес като подадат следните документи

1. Заявление свободен стил;

2. Копие на диплома за завършено висше образование.

Документите за заявен интерес по съответната специалност се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа или по електронната поща на е-адрес: ok@isul.eu., в срок до 10.04.2023 г.

След издаване заповед на Министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти финансирани от държавата, ще бъде публикувана обява за конкурс.          

Допълнителна информация