Конкурси

Конкурс

23.02.2023

Във връзка с Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването по чл. 44, ал. 1 и ал. 3 от същата наредба за определяне местата за специализанти финансирани от държавата, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД предлага следните брой места за лекар–специализанти финансирани от държавата по специалности

Неврохирургия - 1

Гастроентерология - 2

Кардиология - 1

Спешна медицина - 2

Очни болести - 1

Анестезиология и интензивно лечение - 2

Ортопедия и травматология - 2

Нефрология - 1

Ендокринология и болести на обмяната - 1

Образна диагностика - 2

 

Кандидатите е необходимо да заявят своя интерес като подадат следните документи

 

1. Заявление свободен стил;

2. Копие на диплома за завършено висше образование.

           

Документите за заявен интерес по съответната специалност се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа или по електронната поща на е-адрес: ok@isul.eu., в срок до 10.04.2023 г.

 

След издаване заповед на Министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти финансирани от държавата, ще бъде публикувана обява за конкурс.

 

Допълнителна информация